Dijital İnsan Kaynakları-Digital Human Resources

Dr. Aslı ÖZCANORCID: 0000-0003-2783-012Xaslozcn09@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 12.01.2024Doi: 10.5281/zenodo.10495853 İçinde bulunduğumuz dijital çağda sosyal platformlar aracılığıyla işveren-marka değeri oluşturmak organizasyonların rakiplerinden ayırt edilmelerini sağlayacaktır. Bir organizasyonu mevcut ya da potansiyel bir çalışanın zihninde çekici kılmak için yapılan faaliyetler güçlü bir işveren markası oluşturacak ve hedef kitlelerin zihninde olumlu imaj yaratıp kurumun itibarını arttıracaktır. Dijitalleşen çağda İK 2.0 devrimini […]

Devamı

İmaj Restorasyonu-Image Restoration

Dr. Öğr. Üyesi. Mustafa Cankut KURTORCID: 0000-0002-5542-9934Gümüşhane Üniversitesicankutkurt@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 29.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.10051812 William Benoit tarafından geliştirilen imaj restorasyon teorisi, kriz zamanlarında zarar gören itibarın tekrardan eski durumuna getirilmesi için kullanılabilecek stratejiler bütünüdür. Hem kişiler hem de kurumlar için geçerli durumlarda kullanılabilen imaj restorasyonu kriz durumlarını anlamaya ve en az zararla atlatmaya yönelik bir yaklaşım olarak uygulanabilir. Halkla […]

Devamı

Barselona İlkeleri-Barcelona Principles

Dr. Öğr. Üyesi. Mustafa Cankut KURTORCID: 0000-0002-5542-9934Gümüşhane Üniversitesicankutkurt@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 29.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.10051704 “Barselona Prensipleri” 2010 yılında ‘Uluslararası İletişim Ölçüm ve Değerlendirme Derneği’ (AMEC) tarafından düzenlenen 30 ülkeden 200’e yakın delegenin katıldığı zirvede Halkla İlişkiler uygulayıcıları tarafından kabul edilen, etkili halkla ilişkiler ve iletişim ölçümü için kapsayıcı bir model sunan yedi maddelik bir ilkeleri dizisidir (Ledgetter, 2015, s. […]

Devamı

Kurumsal İletişim-Corporate Communications

Dr. Mutlu DOĞAN GÜLLÜPUNARORCID: 0000-0002-8407-7376Isparta İl Sağlık Müdürlüğümutludogangullupunar@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 23.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.10033948 Kurumsal iletişim kavramı son dönemde gerek pratikte ve gerekse akademik alanda üzerinde durulan önemli kavramlardan biridir. Kamuda ya da özel sektörde birçok işletme, kurum ya da kuruluş iç ve dış iletişiminin sorumluluğunu kurumsal iletişim isminde oluşturduğu birime vermektedir. Aynı şekilde akademik alanda da kurumsal iletişim […]

Devamı

Kurumsal İmaj-Corporate Image

Dr. Mutlu DOĞAN GÜLLÜPUNARORCID: 0000-0002-8407-7376Isparta İl Sağlık Müdürlüğümutludogangullupunar@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 23.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.10033914 Görsel iletişim teknolojileri bireyin günlük bilgi kaynaklarını hızla yazıdan görselliğe yöneltmiştir. Yazılı iletişime göre daha kısa sürede ve daha az çabayla daha çok mesajın aktarılabildiği görsel iletişim teknolojileri, iletişim bilimleri alanında birçok yeni kavramın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunların en önemlilerinden biri ‘imaj’ kavramıdır. Örneğin […]

Devamı

Kurumsal İtibar-Corporate Reputation

Dr. Mutlu DOĞAN GÜLLÜPUNARORCID: 0000-0002-8407-7376Isparta İl Sağlık Müdürlüğümutludogangullupunar@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 23.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.10033842 Kurumsal itibar gerek sektörün ve gerekse akademisyenlerin son dönemde üzerinde durduğu önemli kavramlardan biridir. Kurumsal itibarla ilgili olarak yapılan çalışmaların sayısı 2000’li yıllarla birlikte önemli ölçüde artmıştır. WOS (Web of Science) Veri Tabanı’na bakıldığında başlığında kurumsal itibar (corporate reputation) kavramının geçtiği çalışmanın ilk kez 1981’de […]

Devamı

Lider İmajı-Leader Image

Dr. Mehmet BURÇORCID: 0000-0002-1667-681Xburcmehmet@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 04.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.8408406 Kişi ya da kuruluşlarla alakalı görüş ve düşünce oluşturabilmek için imaj yaratma çalışmaları yapılmaktadır. İmaj, medyada uygun görüntü çizebilmeyle başlayan, davranış ve düşünce biçimiyle tamamlanan bir evredir. Dolayısıyla herhangi kişi, durum ya da kurum hakkında görüşlerin toplamı olarak ifade edilmektedir (Balta Peltekoğlu, 2012, s. 572-573). İmaj, kişilerin bilgilenme, tutumları […]

Devamı

PESO Modeli-PESO Model

Dr. Öğr. Üyesi. Deniz ÖZERORCID: 0000-0002-2539-1939Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesideniz.ozer@omu.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 26.06.2023Doi: 10.5281/zenodo.8080016 PESO Modeli dijital araştırmalardan sorumlu başkan yardımcısı Don Bartholomew’in çalışmasına temellenmektedir. Dört medya kanalından oluşan ve her medya kanalını birbirinden ayıran özelliklerinin yanı sıra aralarında meydana gelen bulanıklık ve yakınsama dikkate alındığında daha kullanışlı hale gelen bir model tasarlamıştır. Her bir kanalda kontrol […]

Devamı

Stratejik Hakla İlişiler-Strategic Public Relations

Dr. Öğr. Üyesi. Deniz ÖZERORCID: 0000-0002-2539-1939Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesideniz.ozer@omu.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 26.06.2023Doi: 10.5281/zenodo.8079998 Halkla ilişkiler bir kurum ile başarısının veya başarısızlığının bağlı olduğu çeşitli halklar arasında karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri tanımlayan, kuran ve sürdüren yönetim işlevidir (Cutlip vd. 1985, s.  4). Halkla ilişkiler kurumlar için maddi olmayan fakat yatırım getirisi üretebilen, değer kazandıran ve kurumsal etkililiği […]

Devamı

Kurumsal Halkla İlişkiler-Corporate Public Relations

Dr. Öğr. Üyesi. Deniz ÖZERORCID: 0000-0002-2539-1939Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesideniz.ozer@omu.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 26.06.2023Doi: 10.5281/zenodo.8079975 Halkla ilişkiler “bir örgütle o örgütü ilgilendiren kamular arasındaki iletişim yönetimi olarak, örgütün hedeflerine ulaşma yeteneğini etkileyen gruplarla kurduğu iletişime ait, planlama, yürütme ve değerlendirme etkinliklerinin tamamını ifade etmektedir (Grunig, 2005, s.  15).  2011 ve 2012 yılları arasında Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) […]

Devamı