Parodi Haber-Parody News

Doç. Dr. Fadime ŞİMŞEK İŞLİYENORCID: 0000-0003-0723-2261Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesifsimsekisleyen@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 02.11.2023Doi: 10.5281/zenodo.10067590 Parodi, ciddi bir eserin konu ya da yöntemlerinin gülünç olacak şekilde değiştirilmesiyle ortaya konan, hiciv yanı ağır basan taklit bir yapıttır (Göksel, 2006, s. 135). Parodi sözcüğü TDK tarafından “ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününü alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka bir […]

Devamı

Dijital Vatandaşlık-Digital Citizenship

Dr. Öğr. Üyesi Selver MERTOĞLUORCID: 0000-0002-1189-675XKastamonu Üniversitesi, İletişim Fakültesiselveryazar3660@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 04.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.7301742 Teknolojide yaşanan gelişmeler insan hayatını etkileyerek sürekli bir değişim ve dönüşümün yaşanmasına neden olmaktadır. Bilgisayarlar, akıllı telefon ve saatler gibi birçok yenilik yaşamı derinden etkileyen buluşlar olarak görülmektedir. Bu aygıtlar sayesinde internette geçirilen süre artmaktadır. İnsan bedeninin bir uzantısı olarak görülen icatlar, bağımlılık […]

Devamı

Tık Tuzağı-Click-Bait

Doç. Dr. Selahattin ÇAVUŞORCID:0000-0003-0774-9594Aksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesiselahattincavus@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 18.11.2022Doi: 10.5281/zenodo.7333902 Tık tuzağı, internette kullanıcıların dikkatini çekmeye ve bağlantıları tıklamaya teşvik eden, çoğunlukla şüpheli dil kullanımıyla oluşturulmuş, kullanıcı deneyimini bozan, aldatıcı ve sansasyonel içeriklere yönlendiren bağlantılardır (Zheng vd, 2018; Varshney ve Vishwakarma, 2021; Chen, Conroy ve Rubin, 2015). Literatürde tık(lama) yemi, çöp haber, kapan manşet ve tuzak […]

Devamı

Robot Gazetecilik-Robot Journalism

Doç. Dr. Selahattin ÇAVUŞORCID:0000-0003-0774-9594Aksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesiselahattincavus@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 18.11.2022Doi: 10.5281/zenodo.7333979 Otomatikleştirilmiş gazetecilik, algoritmik gazetecilik veya yapay zekâ gazeteciliği olarak da bilinen robot gazetecilik; algoritmalar aracılığıyla haber verilerinin toplandığı, işlendiği ve yayımlandığı bilgisayar ve yazılım temelli gazetecilik türüdür (Hamilton ve Turner, 2009; Montal ve Reich, 2017). Robot gazetecilikte haberler, yapay zekâ algoritmaları tarafından elde edilen verilerin […]

Devamı

Yavaş Gazetecilik-Slow Journalism

Doç. Dr. Selahattin ÇAVUŞORCID:0000-0003-0774-9594Aksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesiselahattincavus@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 18.11.2022Doi: 10.5281/zenodo.7307844 Yavaş hareketinden ilham alan yavaş gazetecilik, haberde hız yerine niteliği, araştırmayı ve görünenin ötesine ulaşmayı önceleyen alternatif gazetecilik türüdür. Akademisyen ve gazeteci Susan Greenberg (2007) tarafından literatüre kazandırılan yavaş gazetecilik terimi; makale, söyleşi, röportaj gibi yazı türlerinde göz ardı edilen veya haberde değinilmeyen ayrıntıların ortaya […]

Devamı