Deneyimsel Pazarlama-Experiential Marketing

Doç. Dr. Serpil KIR ELİTAŞORCID: 0000-0002-6653-6102Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesiserpilkiir@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 05.03.2024Doi: 10.5281/zenodo.10783510 Deneyimsel pazarlama, ürünün faydalarından ziyade tüketicinin deneyimlerinden yararlanmayı esas alan bir anlayıştır. 20. yüzyılda bireyler, üretimden daha çok tüketime yönelmiş, kurgulanan yaşamlar içerisinde tüketime ilişkin alternatif hazlar ve arzular öneren tüketim imgelerini yaşamlarının içerisine almışlardır. Bireyler için görünüş ve imaj, açlıktan ve […]

Devamı

SEO (Arama Motoru Optimizasyonu)-SEO (Search Engine Optimization)

Dr. Öğr. Üyesi. Mustafa Cankut KURTORCID: 0000-0002-5542-9934Gümüşhane Üniversitesicankutkurt@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 29.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.10051795 SEO (Arama Motoru Optimizasyonu), web sitelerinin arama motorlarında[1] daha iyi sıralamalara sahip olması için yapılan bir dizi teknik, strateji ve uygulama bütününü ifade etmektedir. SEO’nun temel amacı, belirli anahtar kelimelerle ilgili aramalarda üst sıralarda yer alarak daha fazla organik web trafiği çekmektir. Burada “organik” kavramı, […]

Devamı

PESO Modeli-PESO Model

Dr. Öğr. Üyesi. Deniz ÖZERORCID: 0000-0002-2539-1939Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesideniz.ozer@omu.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 26.06.2023Doi: 10.5281/zenodo.8080016 PESO Modeli dijital araştırmalardan sorumlu başkan yardımcısı Don Bartholomew’in çalışmasına temellenmektedir. Dört medya kanalından oluşan ve her medya kanalını birbirinden ayıran özelliklerinin yanı sıra aralarında meydana gelen bulanıklık ve yakınsama dikkate alındığında daha kullanışlı hale gelen bir model tasarlamıştır. Her bir kanalda kontrol […]

Devamı

Lovemark

Dr. Yıldız ERZİNCANLIORCID: 0000-0001-9111-190Xyildizerzincanli@atauni.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 07.06.2023Doi: 10.5281/zenodo.8014117 Son yıllardaki araştırmalara göre; müşteriler bir şeyi satın alırken rasyonel sebeplerden çok duygusal sebeplerden etkilenmektedir (Oliver, 2010). Müşterilerin markalarla olan duygusal bağları tüketici-marka ilişkisinin gelişimini etkilemektedir (Sreejesh ve Roy, 2015; Veloutsou, 2015).  Çünkü, müşterilerin bir markaya duygusal bağı, satın alma sonrası davranışlarını etkileyen en önemli faktördür (Cho & Fiore, […]

Devamı

Sosyal Pazarlama-Social Marketing

Dr. Öğr. Üyesi Ali Alper AKGÜNORCID: 0000-0002-5350-2915Pamukkale Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüaakgun@pau.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 11.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7830039 Sosyal pazarlama, pazarlamanın insan davranışlarını değiştirme gücünün ticari kar elde etmek amacıyla değil de toplumsal fayda sağlayacak, insanların yaşamlarını iyileştirerek sosyal kaynaşmayı sağlayacak şekilde kullanılması esasına dayanmaktadır (Hastings ve Domegan, 2018, s. 6, 21). Sosyal pazarlama kavramı, ilk […]

Devamı

Gerçek Zamanlı Pazarlama-Real-Time Marketing

Dr. Öğr. Üyesi Ali Alper AKGÜNORCID: 0000-0002-5350-2915Pamukkale Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüaakgun@pau.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 11.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7817782 Canlı Pazarlama (Live Marketing) olarak da bilinen gerçek-zamanlı pazarlama (Real-Time Marketing), işletme personelinden ya da müşterilerden, bilinçli ve kasıtlı bir araştırma faaliyeti kapsamında olmaksızın alınan girdilerle, değişen müşteri ihtiyaçlarının izlenmesi ve ürünlerin/hizmetlerin sürekli olarak müşteriye göre şekillendirilmesinin sağlanmasını […]

Devamı

E-Tüketim-E-Consumption

Dr. Öğr. Üyesi Özlem TOPÇUOĞLUORCID: 0000-0002-9821-5856Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluozlemgunduz@atauni.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 22.03.2023Doi: 10.5281/zenodo.7761651 Teknolojide meydana gelen ilerlemeler, insanların yalnızca bilgisayar değil telefon ve web TV gibi cihazları kullanarak internet ortamında gezinmelerine yardımcı olmaktadır. Hızla gelişim ve dönüşüm gösteren internet teknolojileri özellikle kullanımı yoğun olan ülkelerde etkisini çok daha fazla hissettirmektedir. Paranın icadından önce takas yöntemiyle […]

Devamı

Marka Kişiliği-Brand Personality

Dr. Öğr. Üyesi Betül BULADİ ÇUBUKCUORCID: 0000-0003-1535-3071Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulubetul.cubukcu@atauni.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1    Yayın Tarihi: 19.03.2023Doi: 10.5281/zenodo.7749455 Marka kişiliği, marka kimliğinin bir unsurudur. Marka kişiliği, belirli bir markanın üreticilerinin pazarda ürüne yüklediği özelliklerdir, ancak tüketiciler markayı farklı algılayabilirler. Genel olarak, marka kişiliği insana özgü özelliklerin bir markayla ilişkilendirilmesi olarak tanımlanabilir (Aaker, 1997, s. 347). Marka kişiliği, tüketicilerin markaya […]

Devamı

Dijital Pazarlama-Digital Marketing

Dr. Öğr. Üyesi Betül BULADİ ÇUBUKCUORCID: 0000-0003-1535-3071Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulubetul.cubukcu@atauni.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1    Yayın Tarihi: 18.03.2023Doi: 10.5281/zenodo.7749451 Dijital pazarlama ilk dönemlerde, geleneksel pazarlamanın araçlarının ve stratejilerinin internet üzerindeki uygulaması olarak algılanmıştır. Günümüzde dijital pazarlama, geleneksel pazarlamanın bir alt türü olmaktan çıkıp, pazarlama hedeflerine ulaşmak için kişiye özel stratejileri ve kitlesel dağıtımı bir araya getiren yeni bir olgu haline […]

Devamı

Nöropazarlama-Neuromarketing

Dr. Öğr. Üyesi Betül BULADİ ÇUBUKCUORCID: 0000-0003-1535-3071Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulubetul.cubukcu@atauni.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1    Yayın Tarihi: 18.03.2023Doi: 10.5281/zenodo.7749404 Pazarlama, geçmişten günümüze çeşitli aşamalardan geçerek ilerlemiş ve tüketicilerin seçim şansının olmadığı dönemlerden tüketicilerin odak noktasında olduğu bir yaklaşıma evrilmiştir. Bu değişim, tüketicileri anlamanın önemini artırmıştır. Geleneksel pazarlama bakış açısında, tüketicilerin satın alma davranışı bir karar süreci olarak incelenmektedir. Bu konuda […]

Devamı