Propaganda-Propaganda

Dr. Öğr. Üyesi Özer SİLSÜPÜRORCID: 0000-0002-2965-2235Trabzon Üniversitesi, İletişim Fakültesiozer.silsupur@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 04.03.2023Doi: 10.5281/zenodo.7699417 Demokratik toplumlarda bireylerin ve kamuoyunun yönlendirilmesi, şiddete başvurulmadan çeşitli ikna teknikleri kullanılarak gerçekleşmektedir. İkna sürecinde amaç, bireylerin tutum ve davranışlarını değiştirmek, yönlendirmek; siyasal ikna da ise amaç, oy verme potansiyeline sahip seçmenlerin oy verme davranışlarında etki bırakarak, oylarını manipüle etmektir. Bu ikna sürecinde de […]

Devamı

Marka İmajı-Brand Image

Dr. Öğr. Üyesi Özer SİLSÜPÜRORCID: 0000-0002-2965-2235Trabzon Üniversitesi, İletişim Fakültesiozer.silsupur@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 04.03.2023Doi: 10.5281/zenodo.7699076 Marka imajı, tüketicilerin ürün ve hizmetlere dair algılarını (Sondoh Jr., Omar, Wahid, Ismail, & Harun, 2007, s. 86-87) ve markanın tüketicilerde bıraktığı izlenimi ifade etmektedir (Belen del Rio, Vazquez, & Iglesias, 2001, s. 411). Ürün ya da hizmetin somut faydalarının yanı sıra saygınlık, sosyal […]

Devamı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk-Corporate Social Responsibility

Dr. Öğr. Üyesi Özer SİLSÜPÜRORCID: 0000-0002-2965-2235Trabzon Üniversitesi, İletişim Fakültesiozer.silsupur@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 04.03.2023Doi: 10.5281/zenodo.7699056 Sosyal Sorumluluk ilk olarak 1953 yılında Howard Bowen’ın Social Responsibilities of Businessman (İş Adamının Sosyal Sorumlulukları) adlı çalışmasında geçen bir kavramdır. Bowen kitabında, işletmelerin iktidar elde etme gücüne ve karar vermede söz sahibi oldukları için insanların hayatlarını etkilediği, onların yaşamlarına temas ettiğini belirtmiştir (Carroll, […]

Devamı

Tüketicileri Sürdürülebilir Tüketime Yönlendirmede SHIFT(Değişim) Modeli – The SHIFT Model: Leading Consumers to Sustainable Consumption

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bilgehan AYTAÇORCID:0000-0002-2351-0893Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesibilgehanaytac@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1   Yayın Tarihi: 22.09.2022Doi: 10.5281/zenodo.7301828 Serbest piyasa ekonomisinin yarattığı tüketim kültürü ve israf ekonomisine bağlı olarak artan üretim ve tüketim seviyeleri gezegen üzerinde yıkıcı etkiler yaratmaktadır. İşletmeler sanayi devriminden bu yana bu yıkıcı etkilerin çok önemli bir kısmının sorumlusu olarak görülmekte ve uzun zamandır bu sosyal sorunlarla mücadele […]

Devamı

Bütünleşik Pazarlama İletişimi – Integrated Marketing Communication

Dr. Muhammed Bilgehan AYTAÇORCID:0000-0002-2351-0893Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesibilgehanaytac@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 21.09.2022Doi: 10.5281/zenodo.7301807 Bütünleşik pazarlama iletişimi (BPİ) kavramı 20.yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış ve çıktığı günden bu güne önemi artarak devam etmiştir (Schultz ve Kitchen, 1997). Kavram özünde en yalın haliyle pazarlama çabalarıyla yaratılan mesajların bütünleşmesini veya pazarlama iletişimi araçlarıyla (tutundurma karması elemanları) tüketicilere ulaştırılan bütün mesajların koordinasyonunu ifade […]

Devamı

Sponsorluk – Sponsorship

Dr. Muhammed Bilgehan AYTAÇORCID:0000-0002-2351-0893Aksaray Üniversitesi İİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesibilgehanaytac@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 12.06.2022Doi: 10.5281/zenodo.7301799 SPONSORLUK Serbest piyasa ekonomisinin ve küreselleşmenin getirdiği sert rekabet koşulları işletmelerde benimsenen pazarlama anlayışının tüketici temelli olarak evirilmesine yol açmıştır. Klasik pazarlama öğretisinin en çok vurgulanan kavramı olan pazarlama karması 4P’nin (product, rice, place, promotion) (McCarthy, 1964) 4C olarak yenilenmesi önerilmiştir […]

Devamı