Kişiselleştirilmiş Reklam-Personalized Advertising

Öğr. Gör. Dr. Aytaç Burak DERELİORCID: 0000-0002-6449-7509Trabzon Üniversitesiaburakdereli@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 01.12.2023Doi: 10.5281/zenodo.10247025 Reklamcılık sektörü reklamverenler için tarih boyunca en etkili ve başarılı sonuçları elde edebilmek amacıyla sürekli bir dönüşüm içerisinde olmuştur. Her yeni mecranın keşfi reklamın bu dönüşüm sürecini hızlandırmıştır. Reklamın dönüşümünde dijital medya kanalları onun veriye olan ihtiyacını arttırmış hatta veri merkezli bir yapıya bürünmesine neden […]

Devamı

Programatik Reklam-Programmatic Advertising

Dr. Öğr. Üyesi Hediye AYDOĞANORCID: 0000-0001-9696-8742Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık Bölümühediyeaydogan@akdeniz.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 23.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.10033115 İnsanoğlunun yaşam tarzını tüm boyutlarıyla şekillendirip ulaştığı seviyede yaşamın her alanında derin izler bırakan internet ve barındırdığı internet siteleri, sosyal medya platformları, arama motorları, uygulamalar gibi çeşitli unsurları, sürekli gelişim gösteren teknolojik altyapısıyla yaşamın ayrılamaz bir parçası ve dünya ekonomisinin en temel […]

Devamı

Yeniden Hedefleme Reklam-Retargeting Advertising

Dr. Öğr. Üyesi Hediye AYDOĞANORCID: 0000-0001-9696-8742Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık Bölümühediyeaydogan@akdeniz.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 23.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.10033010 Ticari bir işletmenin ve/veya markanın internet sitesi oluşturma, değerli içerik yaratma ve dijital iletişim araçlarına trafik sağlama gibi konulara yönelik yaptığı zaman ve kaynak yatırımlarının karşılığını alması için mücadele etmesi gereken çeşitli sorunlar meydana gelebilmekte ve özellikle dijital ortamlardaki varlıklarını ziyaret eden […]

Devamı

Doğal Reklam-Native Advertising

Dr. Öğr. Üyesi Hediye AYDOĞANORCID: 0000-0001-9696-8742Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık Bölümühediyeaydogan@akdeniz.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 21.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.10030541 Doğal Reklamlar: Kavramsal Bir Bakış Dijital teknolojiler kendini var eden insanlar tarafından sürekli değişime maruz bırakıldığı gibi, kendisi de bu insanları sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik anlamda çeşitli değişimleri deneyimlemeye sevk etmektedir. Yaşanan bu değişimler kimileri tarafından bir facia olarak değerlendirilirken, kimileri […]

Devamı

Sosyal Medya Reklamcılığı-Social Media Advertising

Öğr. Gör. Dr. Aytaç Burak DERELİORCID: 0000-0002-6449-7509Trabzon Üniversitesiaburakdereli@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 04.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.8406564 Reklamcılığın gelişimi ve yaygınlaşması iletişim kanallarının gelişimi ve yaygınlaşması ile birlikte hareket eden bir süreçtir. İnternet teknolojilerinin yükselişi işletmelerin, markaların, organizasyonların ve kişilerin pazarlama ve reklam yatırımlarını geleneksel medya araçlarından dijital platformlara yönlendirmelerine neden olmuştur. Bu gelişimlerin yanı sıra tüketici hedefli pazarlama yaklaşımları, kitle iletişimine […]

Devamı

Lovemark

Dr. Yıldız ERZİNCANLIORCID: 0000-0001-9111-190Xyildizerzincanli@atauni.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 07.06.2023Doi: 10.5281/zenodo.8014117 Son yıllardaki araştırmalara göre; müşteriler bir şeyi satın alırken rasyonel sebeplerden çok duygusal sebeplerden etkilenmektedir (Oliver, 2010). Müşterilerin markalarla olan duygusal bağları tüketici-marka ilişkisinin gelişimini etkilemektedir (Sreejesh ve Roy, 2015; Veloutsou, 2015).  Çünkü, müşterilerin bir markaya duygusal bağı, satın alma sonrası davranışlarını etkileyen en önemli faktördür (Cho & Fiore, […]

Devamı

Siyasal Reklamlar-Political Advertisements

Doç. Dr. Zühal FİDAN BARİTCİORCID: 0000-0002-0957-1040Aksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesizuhalfidan@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 09.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7811851 Reklam bir ürün ya da hizmeti satın aldırmak için ikna etme kabiliyetini kullanır. Benzer bir durumu siyasal reklamlar için de söylemek mümkündür. Özkan, siyasal iletişim uygulamalarının her birinin seçmenleri ikna etme konusunda oldukça başarılı olduğunu, bu başarının ise siyasal iletişim uygulamalarına olan inancı ve […]

Devamı

İşveren Markası-Employer Branding

Dr. Celil ÜNALORCID:0000-0002-3764-303XSüleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Fakültesicelilunall@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 09.11.2022Doi: 10.5281/zenodo.7307844 “İşveren markası”na yönelik kavramsallaştırma ilk kez 1990 yılında Simon Barrow tarafından “Turning Recruitment Advertising into a Competitive Weapon” adlı çalışmada ortaya konulmuştur (Gilani & Cunningham, 2017, s.  240). Bu çalışmada sadece kavram olarak kalan işveren markası, 1996 yılında Ambler ve Barrow (1996, s. 187) […]

Devamı

Yapay Zeka Reklamcılığı – AI Advertising

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Safa ÇamORCID:0000-0001-6046-4585Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesimsafacam@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 24.03.2022Doi: 10.5281/zenodo.7301765 İnternet teknolojilerinin hayatın içinde yer edinmeye başladığı ilk zamanlardan bu yana, tüm pazarlama ve marka iletişimi süreçleri büyük bir dönüşümü deneyimlemiştir. Bu süreçte, dijital reklamcılığın ilk aşaması olan etkileşimli reklamcılık, kullanıcı deneyimi açısından büyük bir çığır açmıştır. Programatik reklamcılıkla birlikte yazılım tabanlı […]

Devamı

Reklamdan Kaçınma / Advertisement Avoidance

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Safa ÇamORCID:0000-0001-6046-4585Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesimsafacam@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 18.03.2022Doi: 10.5281/zenodo.7301742 Dijital çağda ortalama bir tüketicinin, reklam mesajlarıyla karşılaşma olasılığı günlük olarak on binlerle ifade edilmektedir. Reklam maruziyetinin bu denli artış göstermesi tüketicilerin reklamı değerlendirme biçimlerini de olumsuz etkilemiştir. Reklamlar, marka ve ürün farkındalığı yaratarak ya da sosyal, duygusal ve işlevsel ürün […]

Devamı