Yapay Zeka Reklamcılığı – AI Advertising

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Safa ÇamORCID:0000-0001-6046-4585Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesimsafacam@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1    Yayın Tarihi: 24.03.2022 İnternet teknolojilerinin hayatın içinde yer edinmeye başladığı ilk zamanlardan bu yana, tüm pazarlama ve marka iletişimi süreçleri büyük bir dönüşümü deneyimlemiştir. Bu süreçte, dijital reklamcılığın ilk aşaması olan etkileşimli reklamcılık, kullanıcı deneyimi açısından büyük bir çığır açmıştır. Programatik reklamcılıkla birlikte yazılım tabanlı […]

Devamı

Reklamdan Kaçınma / Advertisement Avoidance

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Safa ÇamORCID:0000-0001-6046-4585Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesimsafacam@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1   Yayın Tarihi: 18.03.2022 Dijital çağda ortalama bir tüketicinin, reklam mesajlarıyla karşılaşma olasılığı günlük olarak on binlerle ifade edilmektedir. Reklam maruziyetinin bu denli artış göstermesi tüketicilerin reklamı değerlendirme biçimlerini de olumsuz etkilemiştir. Reklamlar, marka ve ürün farkındalığı yaratarak ya da sosyal, duygusal ve işlevsel ürün faydalarının […]

Devamı

EORM – Direncin Üstesinden Gelen Eğlence Modeli (Entertainment Overcoming Resistance Model)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Safa ÇamORCID:0000-0001-6046-4585Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesimsafacam@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 16.03.2022 Eğlenceli-eğitim yaklaşımı, kritik öneme sahip davranışların tutundurulmasına yoğunlaşan bir mesaj tasarımına odaklanır. Farkındalığın oluşturulması, bilgi arama motivasyonunun artırılması, tutum ve davranışların arzulanan yönde geliştirilmesi amacıyla medya mesajları kapsamında sıklıkla kullanılagelen bir stratejidir. Enformasyonel nitelikteki didaktik iletişim yaklaşımlarıyla kıyaslandığında, eğlence eğitimi, ikna direncinin […]

Devamı