Siyasal Reklamlar-Political Advertisements

Doç. Dr. Zühal FİDAN BARİTCİORCID: 0000-0002-0957-1040Aksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesizuhalfidan@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 09.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7811851 Reklam bir ürün ya da hizmeti satın aldırmak için ikna etme kabiliyetini kullanır. Benzer bir durumu siyasal reklamlar için de söylemek mümkündür. Özkan, siyasal iletişim uygulamalarının her birinin seçmenleri ikna etme konusunda oldukça başarılı olduğunu, bu başarının ise siyasal iletişim uygulamalarına olan inancı ve […]

Devamı

İşveren Markası-Employer Branding

Dr. Celil ÜNALORCID:0000-0002-3764-303XSüleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Fakültesicelilunall@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 09.11.2022Doi: 10.5281/zenodo.7307844 “İşveren markası”na yönelik kavramsallaştırma ilk kez 1990 yılında Simon Barrow tarafından “Turning Recruitment Advertising into a Competitive Weapon” adlı çalışmada ortaya konulmuştur (Gilani & Cunningham, 2017, s.  240). Bu çalışmada sadece kavram olarak kalan işveren markası, 1996 yılında Ambler ve Barrow (1996, s. 187) […]

Devamı

Yapay Zeka Reklamcılığı – AI Advertising

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Safa ÇamORCID:0000-0001-6046-4585Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesimsafacam@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 24.03.2022Doi: 10.5281/zenodo.7301765 İnternet teknolojilerinin hayatın içinde yer edinmeye başladığı ilk zamanlardan bu yana, tüm pazarlama ve marka iletişimi süreçleri büyük bir dönüşümü deneyimlemiştir. Bu süreçte, dijital reklamcılığın ilk aşaması olan etkileşimli reklamcılık, kullanıcı deneyimi açısından büyük bir çığır açmıştır. Programatik reklamcılıkla birlikte yazılım tabanlı […]

Devamı

Reklamdan Kaçınma / Advertisement Avoidance

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Safa ÇamORCID:0000-0001-6046-4585Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesimsafacam@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 18.03.2022Doi: 10.5281/zenodo.7301742 Dijital çağda ortalama bir tüketicinin, reklam mesajlarıyla karşılaşma olasılığı günlük olarak on binlerle ifade edilmektedir. Reklam maruziyetinin bu denli artış göstermesi tüketicilerin reklamı değerlendirme biçimlerini de olumsuz etkilemiştir. Reklamlar, marka ve ürün farkındalığı yaratarak ya da sosyal, duygusal ve işlevsel ürün […]

Devamı

EORM – Direncin Üstesinden Gelen Eğlence Modeli (Entertainment Overcoming Resistance Model)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Safa ÇamORCID:0000-0001-6046-4585Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesimsafacam@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 16.03.2022Doi: 10.5281/zenodo.7275103 Eğlenceli-eğitim yaklaşımı, kritik öneme sahip davranışların tutundurulmasına yoğunlaşan bir mesaj tasarımına odaklanır. Farkındalığın oluşturulması, bilgi arama motivasyonunun artırılması, tutum ve davranışların arzulanan yönde geliştirilmesi amacıyla medya mesajları kapsamında sıklıkla kullanılagelen bir stratejidir. Enformasyonel nitelikteki didaktik iletişim yaklaşımlarıyla kıyaslandığında, eğlence eğitimi, ikna direncinin […]

Devamı