Ekonomik Büyüme-Economic Growth

Dr. Aslı ÖZCANORCID: 0000-0003-2783-012Xaslozcn09@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 12.01.2024Doi: 10.5281/zenodo.10496167 Ekonomik büyüme, gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmemiş düzeyde olan tüm ülkeler için büyük önem arz etmektedir. Ancak gelişmiş ülkeler ekonomik büyüme, diğer bir ifadeyle reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ’nın yıllar itibariyle değişimine özellikle önem verirken, gelişmekte olan ülkeler ise ekonomik büyümeden ziyade, ekonomik kalkınma kavramına önem vermektedir. […]

Devamı

Sinemada Estetik-Aesthetic in Cinema

Doç. Dr. Gökhan GÜLTEKİNORCID: 0000-0002-7928-3829Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesicinegultekin@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 23.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.10035190 Sinemada estetik, sinema dilini oluşturan; öykü, zaman, mekân, karakter, ışık, renk, ses, müzik, kamera ve kurgu kullanımıyla ilişkilidir ve her filmin kendine özgü estetik bir yapısı bulunduğunu düşünmek gerekir. Sanatın ve bir sanat dalı olarak sinemanın temel kavramlarından biri olan ‘estetik’, etimolojik köken olarak ‘duyum’ […]

Devamı

İmge-Imagery

Doç. Dr. Gökhan GÜLTEKİNORCID: 0000-0002-7928-3829Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesicinegultekin@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 23.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.10035004 İmge; sanat, felsefe, psikoloji ve mimari gibi alanlarda çokça tartışılmış ve üzerine çeşitli fikirler üretilmiş bir kavramdır. Latince kökenli olan kavram, “imago” sözcüğünden türetilmiştir. Öz şekilde, “taklit”, “kopya”, “öykünme” anlamlarına karşılık gelen imge, zaman içinde anlamsal olarak genişlemiş; “bireyin zihninde beliren resim, kavram, fikir, izlenim” […]

Devamı

Hipergerçek(lik)-Hyperreality

Doç. Dr. Gökhan GÜLTEKİNORCID: 0000-0002-7928-3829Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesicinegultekin@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 23.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.10034912 Ünlü Fransız düşünür Jean Baudrillard tarafından ortaya koyulan kavramdır. Kavram özellikle iletişim araçlarının gelişim gösterdiği 1960 sonrasını tanımlarken ve kitle iletişim araçlarında sunulan kurgusal gerçeklerin, gerçeğin yerine geçmesine vurgu yapmak üzere kullanılır. “Baudrillard, medya egemenliğindeki bir cağda anlamın, TV programlarında olduğu gibi, imajların akışıyla yaratıldığını […]

Devamı

Linç Kültürü-Cancel Culture

Dr. Hacı Mehmet BOYRAZORCID: 0000-0001-9548-712XMedipol Üniversitesihaci.boyraz@medipol.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 20.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.10028248 Etimolojik kökeni itibariyle linç, Türkçe bir kelime değildir ve İngilizceden Türkçeye geçmiştir. Dilimizde İngilizce orijinal haline (lynch) benzer şekilde telaffuz edilir. Kelimenin Amerikan Bağımsızlık Savaşında sömürgeci İngilizlerle birlikte hareket eden ve bağımsızlık mücadelesini sabote eden kişilere uyguladığı keyfi ve acımasız cezalarla nam salan Charles Lynch’in (1736-1796) soyadına […]

Devamı

Kimlik-Identity

Araş. Gör. Dr. Neslihan ÖZMELEK TAŞORCID: 0000-0002-6348-2495Pamukkale Üniversitesi, İletişim Fakültesinozmelek@pau.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 05.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.8408606 Kimlik (identity) kişilerin kendilerini tanımlamalarına, sosyal ve özel yaşam süreçlerinde, kendilerini nerede ve ne şekilde konumlandırdıklarına dair ifadeler olarak belirtilmektedir. Diğer bir ifade ile, kişilerin kimlikleri kendilerini sosyal yaşamda hangi şekilde ifade ettiklerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan kimlik bireylerin kim […]

Devamı

Halo Etkisi-Halo Effect

Araş. Gör. Dr. Neslihan ÖZMELEK TAŞORCID: 0000-0002-6348-2495Pamukkale Üniversitesi, İletişim Fakültesinozmelek@pau.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 05.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.8408591 Halo etkisi veya hale etkisi izlenim oluşumundaki genel bir bilişsel önyargı olarak ifade edilebilmektedir. Kişiler, iletişim kurdukları kişilere ilişkin olarak elde ettikleri ya da bildikleri bazı iyi (veya kötü) özelliklere dayanarak, diğer ilgili, ilgisiz ve bilinmeyen özelliklerinin de bilinen özellikleri ile tutarlı, […]

Devamı

Dijital Vatandaşlık-Digital Citizenship

Dr. Öğr. Üyesi Selver MERTOĞLUORCID: 0000-0002-1189-675XKastamonu Üniversitesi, İletişim Fakültesiselveryazar3660@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 04.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.7301742 Teknolojide yaşanan gelişmeler insan hayatını etkileyerek sürekli bir değişim ve dönüşümün yaşanmasına neden olmaktadır. Bilgisayarlar, akıllı telefon ve saatler gibi birçok yenilik yaşamı derinden etkileyen buluşlar olarak görülmektedir. Bu aygıtlar sayesinde internette geçirilen süre artmaktadır. İnsan bedeninin bir uzantısı olarak görülen icatlar, bağımlılık […]

Devamı

Lider İmajı-Leader Image

Dr. Mehmet BURÇORCID: 0000-0002-1667-681Xburcmehmet@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 04.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.8408406 Kişi ya da kuruluşlarla alakalı görüş ve düşünce oluşturabilmek için imaj yaratma çalışmaları yapılmaktadır. İmaj, medyada uygun görüntü çizebilmeyle başlayan, davranış ve düşünce biçimiyle tamamlanan bir evredir. Dolayısıyla herhangi kişi, durum ya da kurum hakkında görüşlerin toplamı olarak ifade edilmektedir (Balta Peltekoğlu, 2012, s. 572-573). İmaj, kişilerin bilgilenme, tutumları […]

Devamı

Popülizm-Populism

Dr. Hacı Mehmet BOYRAZORCID: 0000-0001-9548-712XMedipol Üniversitesihaci.boyraz@medipol.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 29.09.2023Doi: 10.5281/zenodo.8390991 Popülizm, sosyal bilimlerin farklı dallarının uzun zamandır müşterek ilgisini celp eden popüler kavramlar arasında yer almaktadır. Kavram 2010’lu yıllarda Avrupa’daki popülist aşırı sağ partilerin güç kazanmasıyla birlikte öylesine meşhur olmuştur ki Cambridge Sözlüğü, popülizm kelimesini 2017’de yılın kelimesi ilan etmiştir (Cambridge Dictionary). Ancak muhtevasının muğlak olmasından ötürü […]

Devamı