Bilgi Obezitesi-İnfobezite

Doktorant Tuğba BAMYACIOĞLUORCID: 0000-0002-0366-6604Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütugbabamyacioglu@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 15.05.2024Doi: 10.5281/zenodo.11198099 Bilginin nicelik ve kalitesi ile ilgili sorunları ifade eden bilgi patolojileri arasında öne çıkan kavramlardan olan infobezite (Bawden & Robinson, 2009) modern dünyanın günlük yaşamında gittikçe artan, bu yüzden de tanımanın ve belli önlemler geliştirmenin önemli olduğu düşünülen bir olgudur. İnfobezite, yüksek düzeyde bilgi miktarının, […]

Devamı

Bilgi-Knowledge

Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet Şirin ÇAĞMARORCID: 0000-0001-9962-5278Şırnak Üniversitesi, Mantık Anabilim Dalımcagmar@yahoo.comISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 07.05.2024Doi: 10.5281/zenodo.11126657 Giriş Bilgi genel anlamıyla hayatımızın önemli bir parçasıdır. Bireyler olarak kendimiz dışındaki kişilerle belli ilişkiler kurarız. Bu ilişkiler bizlerin kendimiz gibi diğer bireylerle bir iletişimin temellerini atmasını sağlayan önemli bir öge olmaktadır. Kurmuş olduğumuz bu ilişkiler sırasında temelde bir bilgi aktarımında bulunuruz. […]

Devamı

Dil-Language

Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet Şirin ÇAĞMARORCID: 0000-0001-9962-5278Şırnak Üniversitesi, Mantık Anabilim Dalımcagmar@yahoo.comISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 07.05.2024Doi: 10.5281/zenodo.11125919 1)Dil a) Dil Nedir? Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan temel araçtır. Bireyin bir bilgiyi, tecrübeyi veya bir duyguyu muhatabı olduğu diğer bir bireye aktarması dil sayesinde mümkün olabilmektedir. Bu aktarma çoğu zaman karşılıklıdır. Ortak bir fayda esasına dayalı olup herkesin sahip olduğu […]

Devamı

Bağışıklama İletişimi-Immunization Communication

Öğr. Gör. Dursun YILMAZORCID: 0000-0001-6161-3482Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesidursun.yilmaz@gop.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 11.03.2024Doi: 10.5281/zenodo.10804269 Bağışıklama iletişimi, halk sağlığı ile ilgili olarak aşı ve bağışıklama konularında etkili ve bilinçli iletişimi hedefleyen bir iletişim stratejisidir. Bu kapsamda, sağlık profesyonelleri, kampanya organizatörleri, hükümet yetkilileri ve diğer ilgili paydaşlar, topluluklara aşı ve bağışıklama hakkında bilgi verirken, farkındalık yaratmayı, olumlu tutumları teşvik etmeyi ve toplumun […]

Devamı

Koruyucu Sağlık İletişimi-Preventive Health Communication

Öğr. Gör. Dursun YILMAZORCID: 0000-0001-6161-3482Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesidursun.yilmaz@gop.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 11.03.2024Doi: 10.5281/zenodo.10804211 Koruyucu sağlık iletişimi, bireylere sağlıklarını korumak, hastalıkları önlemek ve sağlıklı davranışları teşvik etmek amacıyla iletişim stratejileri kullanmayı ifade eder. Bu tür iletişim, hastalıklardan kaçınma, düzenli taramaları yapma, sağlıklı yaşam tarzlarını benimseme ve aşı gibi koruyucu önlemleri teşvik eder. Koruyucu sağlık iletişimi, bireylere sağlık konularında bilgi verirken […]

Devamı

Sağlık İletişimi-Health Communication

Öğr. Gör. Dursun YILMAZORCID: 0000-0001-6161-3482Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesidursun.yilmaz@gop.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 11.03.2024Doi: 10.5281/zenodo.10804028 Sağlık İletişimi, bireylerin, toplumların ve sağlık profesyonellerinin sağlıkla ilgili bilgi alışverişini ve etkileşimini inceleyen bir disiplindir. Bu alan, hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve sağlıklı yaşam tarzlarının teşviki gibi konuları kapsar. Sağlık iletişimi, bilimsel, kültürel ve etik boyutları bir araya getirerek, sağlıkla ilgili iletişim süreçlerini anlamayı ve iyileştirmeyi […]

Devamı

Dijital İnsan Kaynakları-Digital Human Resources

Dr. Aslı ÖZCANORCID: 0000-0003-2783-012Xaslozcn09@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 12.01.2024Doi: 10.5281/zenodo.10495853 İçinde bulunduğumuz dijital çağda sosyal platformlar aracılığıyla işveren-marka değeri oluşturmak organizasyonların rakiplerinden ayırt edilmelerini sağlayacaktır. Bir organizasyonu mevcut ya da potansiyel bir çalışanın zihninde çekici kılmak için yapılan faaliyetler güçlü bir işveren markası oluşturacak ve hedef kitlelerin zihninde olumlu imaj yaratıp kurumun itibarını arttıracaktır. Dijitalleşen çağda İK 2.0 devrimini […]

Devamı

Medya Okuryazarlığı-Media Literacy

Doç. Dr. Veysel ÇAKMAKORCID: 0000-0001-5785-7636Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesiveyselcakmak@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 09.11.2023Doi: 10.5281/zenodo.10092868 Medya hem şekil hem de içeriğin kapsadığı mesajlardan oluşmaktadır. Mesajlar ise iletişim teknolojileri vasıtasıyla insanlara iletilmektedir. Gazete, kitap, dergi, broşür, radyo ve televizyon gibi geleneksel iletişim araçlarının yanı sıra son yıllarda, bilgisayar, internet, videolar, fotoğraf ve sosyal medya araçlarıyla birlikte farklılık ve çeşitlilik artmıştır. Çok […]

Devamı

Kitle İletişimi-Mass Communication

Doç. Dr. Veysel ÇAKMAKORCID: 0000-0001-5785-7636Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesiveyselcakmak@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 09.11.2023Doi: 10.5281/zenodo.10092610 Kitle iletişim araçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte bireyler ve kurumlar iletişim alanında kitle iletişim tekniklerini kullanmaya başlamışlardır.  Zamanla gazete, kitap, radyo, televizyon, internet gibi kitle iletişim araçlarının insanlar üzerinde çok fazla etkili olduğu bilinmektedir. İnsanlar da kendi ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda kitle iletişim araçlarından faydalanmışlardır. Bu […]

Devamı

Deepfake

Doç. Dr. Mustafa İŞLİYENORCID: 0000-0003-0086-6165Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesimustafaisliyen@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 02.11.2023Doi: 10.5281/zenodo.10067615 Deepfake, İngilizce “deep/derin” ve “fake/sahte” kelimelerinin birleşiminden oluşturulmuş bir kavramdır. Deep kelimesi ile yapay zeka teknolojilerinin derin öğrenme tekniğine göndermede bulunulmaktadır. Fake kelimesiyle de üretilen içeriğin sahteliğine vurgu yapılmaktadır. Bu anlamda üretilen görsel-işitsel içeriğin gerçek dışılığına işaret edilmektedir (Akyol, 2023, s. 29) Dolayısıyla kavram, gerçek […]

Devamı