Türk Modernleşmesi-Turkish Modernization

Dr. Fatih BARİTCİORCID: 0000-0002-1283-821XAksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesifatihbaritci@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 14.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7829964 Osmanlı Devleti, Sanayi Devrimi sürecinde geride kalması, devleti iyileştirmek için askeri ve mali alanlarda yaptığı reformların savaşlarla yarım kalması ve milliyetçilik akımının etkisiyle -özellikle gayr-ı Müslim- tebaasının sadakatinden sürekli olarak şüphe duymaya başlaması sebebiyle sadece topraklarını kaybetmekle kalmamış aynı zamanda varoluşsal bir krize de girmiştir. Ayrıca […]

Devamı

Tüketim Kültürü-Consumer Culture

Dr. Fatih BARİTCİORCID: 0000-0002-1283-821XAksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesifatihbaritci@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 14.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7829923 Bireylerin her çeşit ihtiyacını karşılamak amacıyla harcadıkları veya harcamayı göze aldıkları maddi ve manevi değerlerin kullanılması tüketim olarak tanımlanmaktadır (Torlak, 2016, s. 21). Başka bir ifadeyle, tüketim söz konusu ihtiyaçları giderebilmek için gerek duyulan ürün veya hizmetlerin bulunmasını, alınmasını, kullanılmasını veya ortadan kaldırılmasını içermektedir (Odabaşı, 2019, […]

Devamı

Kültürlerarası Duyarlılık-Intercultural Sensitivity

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep EKMEKÇİORCID: 0000-0002-2110-8438Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokuluzeynep.ekmekci@erzincan.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 11.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7817714 Kültürlerarası duyarlılık kavramı, bireyin özel durum ve mecralarda, farklı kültürden insanlarla karşılaştığında duygularındaki yoğunluğa ve değişikliğe odaklanır (Akt. Kartari, 2016, s. 265; Trianis, 1977, s. 418-434). Birey kültürlerarası etkileşim sırasında, esnasında ve sonrasında olumlu duygusal tepkiler geliştirir ve karşı […]

Devamı

Kültürlerarası İletişim-Intercultural Communication

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep EKMEKÇİORCID: 0000-0002-2110-8438Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokuluzeynep.ekmekci@erzincan.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 11.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7817697 Kültürlerarası iletişim farklı ya da aynı kültürde yaşayan bireylerin karşılaştığında kurduğu iletişim ve etkileşimi ifade etmektedir. Bu bağlamda kültürlerarası iletişim alanı oluşturan temel kavram kültürel farklılıkların varlığıdır. Başlangıçta cross-cultural ve intercultural kavramları kültürlerarası iletişim olarak tanımlanmıştır. Ancak daha sonra […]

Devamı

Sosyal Sermaye Teorisi-Social Capital Theory

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep EKMEKÇİORCID: 0000-0002-2110-8438Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokuluzeynep.ekmekci@erzincan.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 10.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7814587 Sosyal sermaye kavramı 1990’larda sosyal bilimlerde popüler bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Sosyal sermaye araştırmalarını yönlendiren temel çıkış noktası, başkalarının diğer insanlara iletmesi gereken iyi niyetin değerli bir kaynak olduğudur. İyi niyetten kasıt arkadaşlar ve tanıdıklar tarafından sunulan […]

Devamı

Sosyal Televizyon-Social Television

Dr. Ceyhun BAĞCIORCID:  0000-0001-5282-2653Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesiceyhunbagci@erciyes.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 07.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7808551 Sosyal televizyon geniş anlamıyla televizyonla ilişkili sosyal uygulamaları destekleyen iletişim teknolojileri olarak tanımlanmaktadır (Harboe, 2009, s. 7). Bazı kaynaklar bu terimi televizyon izlemenin sosyal yönlerini destekleyen etkileşimli yayın sistemleri olarak betimlerken (Harboe vd., 2010), bazıları da birden fazla uzak televizyon kullanıcısına ortak bir seyir […]

Devamı

Medya Yakınsaması-Media Convergence

Dr. Ceyhun BAĞCIORCID:  0000-0001-5282-2653Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesiceyhunbagci@erciyes.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 07.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7808481 1990’lardan günümüze “yakınsama” terimi dijital teknolojinin gelişimini, medyanın ve ağ ortamındaki bütünleşme sürecini tasvir etmek amacıyla farklı boyutlarıyla ele alınmış ve kullanılmış bir kavramdır (Briggs ve Bourke, 2002, s. 267). Medya ve teknoloji temelli olarak bakıldığında yakınsama, içeriğin çeşitli medya platformları üzerinden akışını ve […]

Devamı

Etkileşimli Televizyon-Interactive Television

Dr. Ceyhun BAĞCIORCID:  0000-0001-5282-2653Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesiceyhunbagci@erciyes.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 07.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7806674 Dijital teknolojilerin ideolojik düzeyde önemli katma değer özelliklerinden biri olan etkileşim terimi farklılaşma ve özgürlük retoriği üretmesi bakımından televizyonu sihirli bir güçle desteklemektedir (Aarseth, 1997). Bu yönüyle etkileşim terimi 1990’lı yılların başından itibaren çok tartışılan ve üzerine farklı tanımlamalar yapılan bir kavram olmuştur (Schultz […]

Devamı

Büropatolojik Davranış-Bureaupathological Behaviour

Dr. Vildan ArmağanORCID:  0000-0003-1702-6154Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümüyldrm.vildan@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 31.03.2023Doi: 10.5281/zenodo.7790007 Büropatoloji kavramı ilk kez Victor A. Thompson’ın, “Modern Organization” kitabında geçmektedir. Kitabın 8. bölümü “Büropatoloji (Bureaupathology)” başlığını ve “Büropatolojik Davranış (Bureaupathic Behavior)” alt başlığını taşımaktadır. Burada bürokrasinin sorunlarından hastalık olarak bahsedilmiş ve bu sorunların nasıl davranış kalıbı haline dönüştüğünü anlatmıştır […]

Devamı

Empati-Empathy

Dr. Öğr. Üyesi Fatma KARAKAYA DEMİRKUTLUORCID:  0000-0002-5915-2047Aksaray Üniversitesi, SBMYO, Dış Ticaret Bölümüfdemirkutlu@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 31.03.2023Doi: 10.5281/zenodo.7787140 Empati, son yıllarda psikiyatri ve psikoloji alanında sıklıkla tartışılan ve özellikle klinik psikoloji, sosyal psikoloji ve iletişim gibi alanlarda çok sayıda araştırmaya konu olan bir kavramdır. Günümüzde sürekli iletişim içerisinde bulunan ve bulunmak zorunda olan insanlar, maruz kaldıkları sorunlarını iletişim yolu […]

Devamı