Dijital Yayıncılık-Digital Publishing

Dr. Mehmet BURÇORCID: 0000-0002-1667-681Xburcmehmet@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 04.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.8408428 İnternet ve bilgisayar teknolojilerinin gelişiminin hız kazanması sonucunda dijitalleşme sürecine girilmiştir. Dijitalleşme, analog verilerin bilgisayar ortamında sayısal olarak işlenmesini ifade etmektedir. Dijitalleşmeyle birlikte gerek bireylerin gerekse de kurum veya kuruluşların yapısı, işleyişi ve olanakları kökten değişmiştir (Silsüpür, 2022, s. 107-108). Bu bağlamda geleneksel yayıncılık anlayışı da dönüşüme uğramış ve […]

Devamı

Sosyal Medya Reklamcılığı-Social Media Advertising

Öğr. Gör. Dr. Aytaç Burak DERELİORCID: 0000-0002-6449-7509Trabzon Üniversitesiaburakdereli@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 04.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.8406564 Reklamcılığın gelişimi ve yaygınlaşması iletişim kanallarının gelişimi ve yaygınlaşması ile birlikte hareket eden bir süreçtir. İnternet teknolojilerinin yükselişi işletmelerin, markaların, organizasyonların ve kişilerin pazarlama ve reklam yatırımlarını geleneksel medya araçlarından dijital platformlara yönlendirmelerine neden olmuştur. Bu gelişimlerin yanı sıra tüketici hedefli pazarlama yaklaşımları, kitle iletişimine […]

Devamı

Dijital Kanaat Önderi-Digital Opinion Leaders

Dr. Öğr. Üyesi Pelin SEÇKİNORCID: 0000-0002-2168-5147Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüpelinseckin@ktu.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 08.09.2023Doi: 10.5281/zenodo.8391868 Önder “Gücü, ünü ve toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yönetme yeteneğini gösteren kimse; öncel, lider, şef, alemdar” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2011, s. 1852). Toplumda belli […]

Devamı

Sosyal Medya Yorgunluğu-Social Media Fatigue

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİKORCID: 0000-0002-3765-5284Trabzon Üniversitesi, Vakfıkebir MYOfatihcelik2842@gmail.com / fatihcelik@trabzon.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 08.09.2023Doi: 10.5281/zenodo.8328711 Facebook, Twitter (X), Instagram, YouTube, LinkedIn, WeChat ve TikTok gibi sosyal medya platformları son yıllarda olağanüstü bir büyüme ile milyarlarca insanın günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Özellikle mobil cihazların yaygın kullanımı sayesinde sosyal medyaya erişimin kolaylaşmasının yanı sıra eğlence, sosyalleşme […]

Devamı

İkincil Ekran-Second Screen

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİKORCID: 0000-0002-3765-5284Trabzon Üniversitesi, Vakfıkebir MYOfatihcelik2842@gmail.com / fatihcelik@trabzon.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 16.08.2023Doi: 10.5281/zenodo.8252245 Dijital ekranların ortaya çıkmasından önce, izleyicilerin TV izleme süresinin neredeyse yarısı yemek yeme, kitap veya gazete okuma ve sosyal etkileşim gibi çoklu medya görevliliği (media multitasking) ile geçmekteydi (Chambers, 2021). Çoklu medya görevliliği, bazı araştırmacılar tarafından aktif veya aktif olmayan bir iş […]

Devamı

Veri Güvenliği-Data Security

Doç. Dr. Şakir GÜLERORCID: 0000-0002-7365-6639Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesisakirguler@outlook.comISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 04.08.2023Doi:  Veri güvenliği, bilgi iletişim teknolojilerinde ve 21. yüzyıl toplumunda önemli bir merkezde yer almaktadır (Su vd., 2011). Bilgi toplumunun ortaya çıkmasıyla birlikte güvenli veri yönetimi bir zorunluluk haline gelmiştir. Akıllı cihazlardan sosyal yaşam alanlarına, siyasetten ekonomiye varıncaya değin birçok bağlam veriyi merkeze alacak tarzda […]

Devamı

Dijital Bağımlılık-Digital Addiction

Dr. Yıldız ERZİNCANLIORCID: 0000-0001-9111-190Xyildizerzincanli@atauni.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 07.06.2023Doi: 10.5281/zenodo.8014008 Bağımlılık çocukluk ve ergenlik yaşlarında çevresel ve genetik faktörlerin etkileşimiyle beyinde yapısal ve işlevsel bozukluklara neden olan kronik bir hastalıktır (Tarhan, 2013). Bağımlılık kavramı; alkol ve çok çeşitli diğer uyuşturucular gibi kimyasalların bilinçsizce, aşırı ve kontrolsüz kullanımıyla ilgili olarak kullanılmıştır (Rachlin, 1990; Walker, 1989). Ancak, günümüzde bağımlılık kavramı aynı […]

Devamı

Gerçek Zamanlı Pazarlama-Real-Time Marketing

Dr. Öğr. Üyesi Ali Alper AKGÜNORCID: 0000-0002-5350-2915Pamukkale Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüaakgun@pau.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 11.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7817782 Canlı Pazarlama (Live Marketing) olarak da bilinen gerçek-zamanlı pazarlama (Real-Time Marketing), işletme personelinden ya da müşterilerden, bilinçli ve kasıtlı bir araştırma faaliyeti kapsamında olmaksızın alınan girdilerle, değişen müşteri ihtiyaçlarının izlenmesi ve ürünlerin/hizmetlerin sürekli olarak müşteriye göre şekillendirilmesinin sağlanmasını […]

Devamı

Sosyal Televizyon-Social Television

Dr. Ceyhun BAĞCIORCID:  0000-0001-5282-2653Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesiceyhunbagci@erciyes.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 07.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7808551 Sosyal televizyon geniş anlamıyla televizyonla ilişkili sosyal uygulamaları destekleyen iletişim teknolojileri olarak tanımlanmaktadır (Harboe, 2009, s. 7). Bazı kaynaklar bu terimi televizyon izlemenin sosyal yönlerini destekleyen etkileşimli yayın sistemleri olarak betimlerken (Harboe vd., 2010), bazıları da birden fazla uzak televizyon kullanıcısına ortak bir seyir […]

Devamı

Medya Yakınsaması-Media Convergence

Dr. Ceyhun BAĞCIORCID:  0000-0001-5282-2653Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesiceyhunbagci@erciyes.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 07.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7808481 1990’lardan günümüze “yakınsama” terimi dijital teknolojinin gelişimini, medyanın ve ağ ortamındaki bütünleşme sürecini tasvir etmek amacıyla farklı boyutlarıyla ele alınmış ve kullanılmış bir kavramdır (Briggs ve Bourke, 2002, s. 267). Medya ve teknoloji temelli olarak bakıldığında yakınsama, içeriğin çeşitli medya platformları üzerinden akışını ve […]

Devamı