Lider İmajı-Leader Image

Dr. Mehmet BURÇORCID: 0000-0002-1667-681Xburcmehmet@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 04.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.8408406 Kişi ya da kuruluşlarla alakalı görüş ve düşünce oluşturabilmek için imaj yaratma çalışmaları yapılmaktadır. İmaj, medyada uygun görüntü çizebilmeyle başlayan, davranış ve düşünce biçimiyle tamamlanan bir evredir. Dolayısıyla herhangi kişi, durum ya da kurum hakkında görüşlerin toplamı olarak ifade edilmektedir (Balta Peltekoğlu, 2012, s. 572-573). İmaj, kişilerin bilgilenme, tutumları […]

Devamı

Siyasal Kampanyalar-Political Campaigns

Doç. Dr. Zühal FİDAN BARİTCİORCID: 0000-0002-0957-1040Aksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesizuhalfidan@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 26.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7866429 Siyasal kampanya çalışmaları bir dizi siyasal iletişim faaliyeti olarak adlandırılabilir. Lilleker, siyasal kampanyaları halkın desteğini sağlamak için rekabet eden toplumsal grupların çabaları nihayetinde ortaya çıkan iletişim süreci olarak tanımlamaktadır (2013, s. 67). Devran ise siyasal kampanyaların seçim sürecinde iktidar olma amacı taşıyan siyasal parti […]

Devamı

Siyasal Reklamlar-Political Advertisements

Doç. Dr. Zühal FİDAN BARİTCİORCID: 0000-0002-0957-1040Aksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesizuhalfidan@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 09.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7811851 Reklam bir ürün ya da hizmeti satın aldırmak için ikna etme kabiliyetini kullanır. Benzer bir durumu siyasal reklamlar için de söylemek mümkündür. Özkan, siyasal iletişim uygulamalarının her birinin seçmenleri ikna etme konusunda oldukça başarılı olduğunu, bu başarının ise siyasal iletişim uygulamalarına olan inancı ve […]

Devamı

Nöropolitika-Neuropolitics

Dr. Öğr. Üyesi Ferdi AKBIYIKORCID: 0000-0001-6138-0586Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesiferdiakbiyik@isparta.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 21.03.2023Doi: 10.5281/zenodo.7755590 Nörobilim son dönemlerde siyasetle birlikte anılmaktadır ve bu da nöropolitikanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Nöropolitika, nörobilim veya beyin biliminden türemiştir (Connolly, 2005; Hashim vd., 2015). Nöropolitika, siyaset ve beyin arasındaki ilişkiyi sorgulayan ve siyaset bilimi, nörobilim ve psikolojiyi bir araya getiren bir olgudur. Nöropolitika, […]

Devamı

Siyasal Sinizm-Political Cynicism

Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZDEMİRORCID: 0000-0001-9169-3807Yozgat Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesimarv-ozdemir@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 07.01.2023Doi: 10.5281/zenodo.7512999 Siyasal sinizm, siyasetin ve siyasetçilerin olumludan çok olumsuz olarak algılandığı bir durumu ifade etmektedir (Agger vd., 1991, s. 477). 1950’lerde ve 1960’ların başlarında, halk hükümete yüksek oranda güven duyarken, 80’lerden sonra hükümete olan güvenin geçmişe oranla azaldığı görülmektedir. Hükümete olan düşük güvene […]

Devamı

Politik Doğruculuk-Political Correctness

Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZDEMİRORCID: 0000-0001-9169-3807Yozgat Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesimarv-ozdemir@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 07.01.2023Doi: 10.5281/zenodo.7512989 Politik doğruculuk, farklı dili, dini, kültürü, ırkı, cinsiyeti, kimlikleri incitmemek ve ötekileştirmemek için dilin özenle kullanılması gerektiğine işaret eden bir kavramdır (Gürler, 2020, s. 142). Tarihsel olarak incelendiğinde politik doğruculuğun 1930 yılında Amerikan Komünist Partisi tüzüğünde yer aldığı görülmektedir. “Bir durum karşısında […]

Devamı