Popülizm-Populism

Dr. Hacı Mehmet BOYRAZORCID: 0000-0001-9548-712XMedipol Üniversitesihaci.boyraz@medipol.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 29.09.2023Doi: 10.5281/zenodo.8390991 Popülizm, sosyal bilimlerin farklı dallarının uzun zamandır müşterek ilgisini celp eden popüler kavramlar arasında yer almaktadır. Kavram 2010’lu yıllarda Avrupa’daki popülist aşırı sağ partilerin güç kazanmasıyla birlikte öylesine meşhur olmuştur ki Cambridge Sözlüğü, popülizm kelimesini 2017’de yılın kelimesi ilan etmiştir (Cambridge Dictionary). Ancak muhtevasının muğlak olmasından ötürü […]

Devamı

Postmodernizm-Postmodernism

Dr. Ecehan SOMUNCUOĞLUORCID: 0000-0002-4048-1422Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiecehansomuncuoglu@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 06.07.2023Doi: 10.5281/zenodo.8120611 Modernizm sonrası düşünce akımıdır. Modern insanlık durumunun ve modern dünyanın düşünsel temellerinin sorgulanmasında kullanılan terimdir. 1960’larda ilk olarak mimari alanda ortaya çıkan, modernist teorilerin kurduğu egemenliğin tartışılmasına dayanır. Rasyonalite ve teknolojinin geçmiş yüzyıl boyunca yarattığı iyimserliğe ve modernizme olan inanca karşı ilk kez […]

Devamı

Postkolonyalizm-Postcolonialism

Dr. Ecehan SOMUNCUOĞLUORCID: 0000-0002-4048-1422Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiecehansomuncuoglu@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 06.07.2023Doi: 10.5281/zenodo.8120565 Edebiyat, felsefe ve tarih başta olmak üzere sosyal bilimlerde postmodernizmin etkisiyle şekillenen bir düşünce akımı/söylem kuramıdır. 1980’lerden itibaren kültür çalışmalarının müstakil bir alan haline gelmesiyle postkolonyal düşünce akımı kapsamlı bir kuramsal ilginin odağı olmuştur. Sovyetler Birliği’nin yıkılışı, küreselleşme tartışmaları ve uluslararası ölçekte göçün […]

Devamı