180 Derece Kuralı-180-Degree Rule

Dr. Öğr. Üyesi Cevahir Sinan ALTUNDAĞORCID: 0000-0002-5649-3268Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesicsaltundag@firat.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 06.03.2024Doi: 10.5281/zenodo.10783574 180 derece kuralı, sinemada kurgunun keşfiyle birlikte ortaya çıkmış bir zorunluluk olarak nitelendirilebilir. Edwin S. Porter’ın 1903 yılında yaptığı Bir Amerikan İtfaiyecisinin Yaşamı (Life of an American Fireman)  isimli filmde farklı çekimleri neden-sonuç ilişkileri içinde birbirine bağlayarak ilk örneklerini ortaya çıkardığı “film kurgusu”, […]

Devamı

İkincil Ekran-Second Screen

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİKORCID: 0000-0002-3765-5284Trabzon Üniversitesi, Vakfıkebir MYOfatihcelik2842@gmail.com / fatihcelik@trabzon.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 16.08.2023Doi: 10.5281/zenodo.8252245 Dijital ekranların ortaya çıkmasından önce, izleyicilerin TV izleme süresinin neredeyse yarısı yemek yeme, kitap veya gazete okuma ve sosyal etkileşim gibi çoklu medya görevliliği (media multitasking) ile geçmekteydi (Chambers, 2021). Çoklu medya görevliliği, bazı araştırmacılar tarafından aktif veya aktif olmayan bir iş […]

Devamı

Mizansen-Mise-en-scène

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÖPRÜORCID: 0000-0002-3528-8820Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesimehmetkopru@erciyes.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 08.08.2023Doi: 10.5281/zenodo.8224303 Fransızca ‘sahneye koymak’ veya ‘sahneyi kurmak’ gibi anlamlara gelen mise-en-scène ya da Türkçe’deki kullanımıyla ‘mizansen’, günümüzde genellikle sadece film yapımıyla ilgili bir kavrammış gibi algılansa da aslen tiyatro kökenlidir. Arthur Poegin tarafından 1885 yılında yazılan bir tür tiyatro sanatı terimleri sözlüğünde mizansenin söz söyleme […]

Devamı

Devamlılık Kurgusu-Continuity Editing

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÖPRÜORCID: 0000-0002-3528-8820Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesimehmetkopru@erciyes.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 08.08.2023Doi: 10.5281/zenodo.8224228 Çekim, kameranın bir kez çalıştırılması sonucu elde edilen en küçük film birimidir ve dolayısıyla filmler bu birimlerin birleştirilmesiyle meydana gelir. Alışılmış tekniklerin kullanıldığı bir film ya da dizi sahnesi, farklı açılardan, farklı mesafelerden ve çoğunlukla farklı zamanlarda elde edilmiş çekimlerden oluşur. Oldukça parçalı olan […]

Devamı

Anlatı-Narrative

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÖPRÜORCID: 0000-0002-3528-8820Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesimehmetkopru@erciyes.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 08.08.2023Doi: 10.5281/zenodo.8224181 Bir tür iletişim kurma yolu olan ve bu nedenle de iletişim çabasının olduğu her ortamda karşılaşılabilen anlatı (narrative) kavramı araçlar üstü bir olgudur ve yazılı, sözlü ya da görsel her türlü hikâye aktarımını ifade edecek kadar geniş bir alanı kapsar. En kısa tanımıyla anlatı, […]

Devamı

Sosyal Televizyon-Social Television

Dr. Ceyhun BAĞCIORCID:  0000-0001-5282-2653Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesiceyhunbagci@erciyes.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 07.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7808551 Sosyal televizyon geniş anlamıyla televizyonla ilişkili sosyal uygulamaları destekleyen iletişim teknolojileri olarak tanımlanmaktadır (Harboe, 2009, s. 7). Bazı kaynaklar bu terimi televizyon izlemenin sosyal yönlerini destekleyen etkileşimli yayın sistemleri olarak betimlerken (Harboe vd., 2010), bazıları da birden fazla uzak televizyon kullanıcısına ortak bir seyir […]

Devamı

Etkileşimli Televizyon-Interactive Television

Dr. Ceyhun BAĞCIORCID:  0000-0001-5282-2653Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesiceyhunbagci@erciyes.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 07.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7806674 Dijital teknolojilerin ideolojik düzeyde önemli katma değer özelliklerinden biri olan etkileşim terimi farklılaşma ve özgürlük retoriği üretmesi bakımından televizyonu sihirli bir güçle desteklemektedir (Aarseth, 1997). Bu yönüyle etkileşim terimi 1990’lı yılların başından itibaren çok tartışılan ve üzerine farklı tanımlamalar yapılan bir kavram olmuştur (Schultz […]

Devamı