İletişim Ansiklopedisi içerisinde yayınlanacak maddeler genel akademik kurallara uygun olarak yazılmalıdır. Yazılacak maddelerin iletişim çatısı altında yer alması temel öncüldür. İletişim Ansiklopedisi’nde yer alacak maddeler editör onayından geçerek hakem sürecini başarıyla tamamlamış olmalıdır. Kör hakemlik uygulaması yapılacak olup en az 2 hakem tarafından uygun görülmesi halinde ilgili madde çevrimiçi olarak yayınlanacaktır.

İletişim Ansiklopedisi Üst Kurulu tarafından madde teklifi yapılacağı gibi araştırmacılar da madde önerisinde bulunabilirler. Madde önerisinde bulunmak isteyen araştırmacıların, Ansiklopedi Üst Kurulunda görüşülmek üzere aşağıda yer alan madde öneri şablonunu doldurarak ansiklopedi@itam.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. 

Madde Teklif Formu İçin Tıklayınız.

Maddelerin yazımında dikkat edilecek hususlar şunlardır:

  • Madde taslakları Microsoft Word ortamında hazırlanmalı ve yazı fontu olarak Times New Roman 12 punto kullanılmalıdır. Sayfa Düzeni Sağ, Sol, Üst ve Alt kısımların tamamında 2,5 olacak şekilde ayarlanmalıdır.
  • Madde yazımında satır aralığı “Tek satır” olarak ayarlanmalı, paragraf aralığı ise “Önce 0, Sonra 6 nk” olmalıdır.
  • Yararlanılan kaynaklar APA 6 kurallarına göre metin içinde gösterilmeli ve “Kaynakça” başlığı altında verilmelidir.
  • Metinden bağımsız olarak en az 3, en fazla 5 anahtar kelime verilmelidir.
  • Madde formu gönderirken başlık, yazar bilgisi, ORCID bilgisi, tarih eklenmelidir.
  • Maddeler en az 500 en çok 10000 kelimeden oluşmalıdır.
  • İlgili madde yazılırken şekil, görsel ya da tablolardan yararlanılabilir.

Not: Madde ile ilgili görsel materyaller varsa madde dosyası ile birlikte e-posta ekinde gönderilmelidir. İlgili materyallerin künyesi, metin içinde (Bkz. Fotoğraf 1, Bkz. Tablo 1 gibi) verilmelidir. Fotoğraf, tablo ve şekiller jpg formatında olmalıdır. Materyallerin dosya adı (Grunig ve Hunt’ın Halkla İlişkiler Modelleri) kesinlikle bulunmalıdır.

MADDELERİN YAYIMLANMA SÜRECİ

Ansiklopedi Kurulunun gerekli görmesi hâlinde, hakem görüşleri de dikkate alınarak yazar(lar)dan gerekli düzeltme istenebilir. Yazar(lar), hakemin ve kurulun belirttiği düzeltme önerilerini verilen süre içinde yerine getirmek zorundadır. Yazar(lar) hakemlerin olumsuz görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz Ansiklopedi Kurulunda incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulur. Çalışmaların yayımlanabilmesi için yazar(lar), hakemler ve Ansiklopedi Kurulunun görüş ve önerilerini dikkate almak zorundadır. Madde içeriklerinin tüm sorumluluğu -fotoğraf, şekil, tablo gibi materyaller dâhil- yazarlarına aittir.

Editör, gerekli hâllerde maddelerin yazım kuralları, imlâ ve noktalama hususları ile Kaynakça kısmında küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

Madde Girişi

Madde girişi, yazarlar tarafından oluşturulan Microsoft Word taslağı üzerinden veri tabanına aktarılarak yapılacaktır.  Yazarlar kendilerine verilen/verilecek olan maddeleri, İletişim Ansiklopedisi yazım kurallarına uygun olarak hazırladıktan sonra ansiklopedi@itam.org.tr üzerinden göndereceklerdir. Hakem ve editör süreci tamamlanan maddeler, Microsoft Word dosyasından “kopyala-yapıştır” yoluyla ansiklopediye girilecektir.

Maddelerin Erişime Açılması

Editörlerce inceleme süreci tamamlanan maddeler, İletişim Ansiklopedisi görevlileri tarafından kontrol edildikten sonra erişime açılacaktır. Maddelerin üst kısmında yazar adı soyadı, tarih, ORCID bilgisi bulunacaktır. İlerleyen süreçlerde madde üzerinde değişiklik yapılma durumu göz önünde bulundurularak söz konusu durum oluştuğunda değiştirme tarihi maddenin üst kısmına eklenecektir.