180 Derece Kuralı-180-Degree Rule

Dr. Öğr. Üyesi Cevahir Sinan ALTUNDAĞORCID: 0000-0002-5649-3268Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesicsaltundag@firat.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 06.03.2024Doi: 10.5281/zenodo.10783574 180 derece kuralı, sinemada kurgunun keşfiyle birlikte ortaya çıkmış bir zorunluluk olarak nitelendirilebilir. Edwin S. Porter’ın 1903 yılında yaptığı Bir Amerikan İtfaiyecisinin Yaşamı (Life of an American Fireman)  isimli filmde farklı çekimleri neden-sonuç ilişkileri içinde birbirine bağlayarak ilk örneklerini ortaya çıkardığı “film kurgusu”, […]

Devamı

Sinemada Estetik-Aesthetic in Cinema

Doç. Dr. Gökhan GÜLTEKİNORCID: 0000-0002-7928-3829Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesicinegultekin@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 23.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.10035190 Sinemada estetik, sinema dilini oluşturan; öykü, zaman, mekân, karakter, ışık, renk, ses, müzik, kamera ve kurgu kullanımıyla ilişkilidir ve her filmin kendine özgü estetik bir yapısı bulunduğunu düşünmek gerekir. Sanatın ve bir sanat dalı olarak sinemanın temel kavramlarından biri olan ‘estetik’, etimolojik köken olarak ‘duyum’ […]

Devamı

İmge-Imagery

Doç. Dr. Gökhan GÜLTEKİNORCID: 0000-0002-7928-3829Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesicinegultekin@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 23.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.10035004 İmge; sanat, felsefe, psikoloji ve mimari gibi alanlarda çokça tartışılmış ve üzerine çeşitli fikirler üretilmiş bir kavramdır. Latince kökenli olan kavram, “imago” sözcüğünden türetilmiştir. Öz şekilde, “taklit”, “kopya”, “öykünme” anlamlarına karşılık gelen imge, zaman içinde anlamsal olarak genişlemiş; “bireyin zihninde beliren resim, kavram, fikir, izlenim” […]

Devamı

Mizansen-Mise-en-scène

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÖPRÜORCID: 0000-0002-3528-8820Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesimehmetkopru@erciyes.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 08.08.2023Doi: 10.5281/zenodo.8224303 Fransızca ‘sahneye koymak’ veya ‘sahneyi kurmak’ gibi anlamlara gelen mise-en-scène ya da Türkçe’deki kullanımıyla ‘mizansen’, günümüzde genellikle sadece film yapımıyla ilgili bir kavrammış gibi algılansa da aslen tiyatro kökenlidir. Arthur Poegin tarafından 1885 yılında yazılan bir tür tiyatro sanatı terimleri sözlüğünde mizansenin söz söyleme […]

Devamı

Devamlılık Kurgusu-Continuity Editing

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÖPRÜORCID: 0000-0002-3528-8820Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesimehmetkopru@erciyes.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 08.08.2023Doi: 10.5281/zenodo.8224228 Çekim, kameranın bir kez çalıştırılması sonucu elde edilen en küçük film birimidir ve dolayısıyla filmler bu birimlerin birleştirilmesiyle meydana gelir. Alışılmış tekniklerin kullanıldığı bir film ya da dizi sahnesi, farklı açılardan, farklı mesafelerden ve çoğunlukla farklı zamanlarda elde edilmiş çekimlerden oluşur. Oldukça parçalı olan […]

Devamı

Anlatı-Narrative

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÖPRÜORCID: 0000-0002-3528-8820Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesimehmetkopru@erciyes.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 08.08.2023Doi: 10.5281/zenodo.8224181 Bir tür iletişim kurma yolu olan ve bu nedenle de iletişim çabasının olduğu her ortamda karşılaşılabilen anlatı (narrative) kavramı araçlar üstü bir olgudur ve yazılı, sözlü ya da görsel her türlü hikâye aktarımını ifade edecek kadar geniş bir alanı kapsar. En kısa tanımıyla anlatı, […]

Devamı