Dijital Vatandaşlık-Digital Citizenship

Dr. Öğr. Üyesi Selver MERTOĞLUORCID: 0000-0002-1189-675XKastamonu Üniversitesi, İletişim Fakültesiselveryazar3660@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 04.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.7301742 Teknolojide yaşanan gelişmeler insan hayatını etkileyerek sürekli bir değişim ve dönüşümün yaşanmasına neden olmaktadır. Bilgisayarlar, akıllı telefon ve saatler gibi birçok yenilik yaşamı derinden etkileyen buluşlar olarak görülmektedir. Bu aygıtlar sayesinde internette geçirilen süre artmaktadır. İnsan bedeninin bir uzantısı olarak görülen icatlar, bağımlılık […]

Devamı

Lider İmajı-Leader Image

Dr. Mehmet BURÇORCID: 0000-0002-1667-681Xburcmehmet@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 04.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.8408406 Kişi ya da kuruluşlarla alakalı görüş ve düşünce oluşturabilmek için imaj yaratma çalışmaları yapılmaktadır. İmaj, medyada uygun görüntü çizebilmeyle başlayan, davranış ve düşünce biçimiyle tamamlanan bir evredir. Dolayısıyla herhangi kişi, durum ya da kurum hakkında görüşlerin toplamı olarak ifade edilmektedir (Balta Peltekoğlu, 2012, s. 572-573). İmaj, kişilerin bilgilenme, tutumları […]

Devamı

Popülizm-Populism

Dr. Hacı Mehmet BOYRAZORCID: 0000-0001-9548-712XMedipol Üniversitesihaci.boyraz@medipol.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 29.09.2023Doi: 10.5281/zenodo.8390991 Popülizm, sosyal bilimlerin farklı dallarının uzun zamandır müşterek ilgisini celp eden popüler kavramlar arasında yer almaktadır. Kavram 2010’lu yıllarda Avrupa’daki popülist aşırı sağ partilerin güç kazanmasıyla birlikte öylesine meşhur olmuştur ki Cambridge Sözlüğü, popülizm kelimesini 2017’de yılın kelimesi ilan etmiştir (Cambridge Dictionary). Ancak muhtevasının muğlak olmasından ötürü […]

Devamı

Kötücül Bilgi / Kötü Bilgi-Mal-information

Doktorant Serap KAMACIORCID: 0000-0003-1266-3840University of Nottingham, Culture, Media and Visual StudiesSerap.Kamaci@nottingham.ac.ukISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 20.07.2023Doi: 10.5281/zenodo.8167415 İnternet başta olmak üzere teknolojik gelişmelerin ivme kazanması bilginin çeşitli yollarla yayılması için uygun bir ortam yaratmıştır. Özellikle sosyal medya ve yeni medyanın yaygınlaşması anlık bilgi girişi ve bu bilgilerin kolay erişilebilirliğini mümkün hale getirmiş bu sayede söz konusu elektronik ortamlar bilgi […]

Devamı

Bilgi Kirliliği-Infollution

Dr. Hacı Mehmet BOYRAZORCID: 0000-0001-9548-712XSiyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Dış Politika Direktörlüğüboyrazhacimehmet@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 17.07.2023Doi: 10.5281/zenodo.8154883 Dil bilgisi itibariyle bir isim tamlaması olan bilgi kirliliği kavramı, İngilizce “information pollution” kelime grubunun birebir Türkçeye tercüme edilmiş halidir. “Infollution” kavramı ise bu iki kelimenin mezcedilmiş halidir. Kavram Türkçe ve diğer birçok dilde son yıllarda yaygın kullanılsa da İngilizce […]

Devamı

Postmodernizm-Postmodernism

Dr. Ecehan SOMUNCUOĞLUORCID: 0000-0002-4048-1422Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiecehansomuncuoglu@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 06.07.2023Doi: 10.5281/zenodo.8120611 Modernizm sonrası düşünce akımıdır. Modern insanlık durumunun ve modern dünyanın düşünsel temellerinin sorgulanmasında kullanılan terimdir. 1960’larda ilk olarak mimari alanda ortaya çıkan, modernist teorilerin kurduğu egemenliğin tartışılmasına dayanır. Rasyonalite ve teknolojinin geçmiş yüzyıl boyunca yarattığı iyimserliğe ve modernizme olan inanca karşı ilk kez […]

Devamı

Postkolonyalizm-Postcolonialism

Dr. Ecehan SOMUNCUOĞLUORCID: 0000-0002-4048-1422Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiecehansomuncuoglu@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 06.07.2023Doi: 10.5281/zenodo.8120565 Edebiyat, felsefe ve tarih başta olmak üzere sosyal bilimlerde postmodernizmin etkisiyle şekillenen bir düşünce akımı/söylem kuramıdır. 1980’lerden itibaren kültür çalışmalarının müstakil bir alan haline gelmesiyle postkolonyal düşünce akımı kapsamlı bir kuramsal ilginin odağı olmuştur. Sovyetler Birliği’nin yıkılışı, küreselleşme tartışmaları ve uluslararası ölçekte göçün […]

Devamı

Medeniyetler Çatışması-Conflict of Civilizations

Dr. Ecehan SOMUNCUOĞLUORCID: 0000-0002-4048-1422Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiecehansomuncuoglu@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 06.07.2023Doi: 10.5281/zenodo.8119421 Medeniyetler Çatışması, düşünce tarihindeki politik ve ideolojik yaklaşımlardan biridir. Medeniyet teriminin 1990’lardan itibaren dikkate değer dönüşümlere uğraması ile ideolojilerin sonu, küreselleşme, kimlik siyaseti ve yeni dünya düzeni gibi bakış açılarıyla ilişkili olarak tartışılmıştır. 1991’de Sovyetler Birliği’nin yıkılışı dünya tarihi açısından bir kırılma anı […]

Devamı

Türk Modernleşmesi-Turkish Modernization

Dr. Fatih BARİTCİORCID: 0000-0002-1283-821XAksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesifatihbaritci@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 14.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7829964 Osmanlı Devleti, Sanayi Devrimi sürecinde geride kalması, devleti iyileştirmek için askeri ve mali alanlarda yaptığı reformların savaşlarla yarım kalması ve milliyetçilik akımının etkisiyle -özellikle gayr-ı Müslim- tebaasının sadakatinden sürekli olarak şüphe duymaya başlaması sebebiyle sadece topraklarını kaybetmekle kalmamış aynı zamanda varoluşsal bir krize de girmiştir. Ayrıca […]

Devamı