EORM – Direncin Üstesinden Gelen Eğlence Modeli (Entertainment Overcoming Resistance Model)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Safa ÇamORCID:0000-0001-6046-4585Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesimsafacam@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 16.03.2022Doi: 10.5281/zenodo.7275103 Eğlenceli-eğitim yaklaşımı, kritik öneme sahip davranışların tutundurulmasına yoğunlaşan bir mesaj tasarımına odaklanır. Farkındalığın oluşturulması, bilgi arama motivasyonunun artırılması, tutum ve davranışların arzulanan yönde geliştirilmesi amacıyla medya mesajları kapsamında sıklıkla kullanılagelen bir stratejidir. Enformasyonel nitelikteki didaktik iletişim yaklaşımlarıyla kıyaslandığında, eğlence eğitimi, ikna direncinin […]

Devamı