Lider İmajı-Leader Image

Dr. Mehmet BURÇORCID: 0000-0002-1667-681Xburcmehmet@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 04.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.8408406 Kişi ya da kuruluşlarla alakalı görüş ve düşünce oluşturabilmek için imaj yaratma çalışmaları yapılmaktadır. İmaj, medyada uygun görüntü çizebilmeyle başlayan, davranış ve düşünce biçimiyle tamamlanan bir evredir. Dolayısıyla herhangi kişi, durum ya da kurum hakkında görüşlerin toplamı olarak ifade edilmektedir (Balta Peltekoğlu, 2012, s. 572-573). İmaj, kişilerin bilgilenme, tutumları […]

Devamı

Searle’ün Söz Edimi Kuramı-Searle’s Word-Action Theory

Dr. Öğr. Üyesi Pelin SEÇKİNORCID: 0000-0002-2168-5147Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüpelinseckin@ktu.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 08.09.2023Doi: 10.5281/zenodo.8392606 Sosyal bir varlık olarak insan; algıladığı evreni, olayları ve durumları çok yönlü bir dizge olan dil aracılığıyla ifade eder. Bu ifade etme sürecinde aktarımın gerçekleşmesiyle iletişim ortamı oluşur. İletişim esnasında bireyler sadece bilgi aktarmaz aynı zamanda çeşitli edimlerde de (eylemlerde) […]

Devamı

Dijital Kanaat Önderi-Digital Opinion Leaders

Dr. Öğr. Üyesi Pelin SEÇKİNORCID: 0000-0002-2168-5147Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüpelinseckin@ktu.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 08.09.2023Doi: 10.5281/zenodo.8391868 Önder “Gücü, ünü ve toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yönetme yeteneğini gösteren kimse; öncel, lider, şef, alemdar” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2011, s. 1852). Toplumda belli […]

Devamı

Sosyal Medya Yorgunluğu-Social Media Fatigue

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİKORCID: 0000-0002-3765-5284Trabzon Üniversitesi, Vakfıkebir MYOfatihcelik2842@gmail.com / fatihcelik@trabzon.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 08.09.2023Doi: 10.5281/zenodo.8328711 Facebook, Twitter (X), Instagram, YouTube, LinkedIn, WeChat ve TikTok gibi sosyal medya platformları son yıllarda olağanüstü bir büyüme ile milyarlarca insanın günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Özellikle mobil cihazların yaygın kullanımı sayesinde sosyal medyaya erişimin kolaylaşmasının yanı sıra eğlence, sosyalleşme […]

Devamı

İkincil Ekran-Second Screen

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİKORCID: 0000-0002-3765-5284Trabzon Üniversitesi, Vakfıkebir MYOfatihcelik2842@gmail.com / fatihcelik@trabzon.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 16.08.2023Doi: 10.5281/zenodo.8252245 Dijital ekranların ortaya çıkmasından önce, izleyicilerin TV izleme süresinin neredeyse yarısı yemek yeme, kitap veya gazete okuma ve sosyal etkileşim gibi çoklu medya görevliliği (media multitasking) ile geçmekteydi (Chambers, 2021). Çoklu medya görevliliği, bazı araştırmacılar tarafından aktif veya aktif olmayan bir iş […]

Devamı

Mizansen-Mise-en-scène

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÖPRÜORCID: 0000-0002-3528-8820Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesimehmetkopru@erciyes.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 08.08.2023Doi: 10.5281/zenodo.8224303 Fransızca ‘sahneye koymak’ veya ‘sahneyi kurmak’ gibi anlamlara gelen mise-en-scène ya da Türkçe’deki kullanımıyla ‘mizansen’, günümüzde genellikle sadece film yapımıyla ilgili bir kavrammış gibi algılansa da aslen tiyatro kökenlidir. Arthur Poegin tarafından 1885 yılında yazılan bir tür tiyatro sanatı terimleri sözlüğünde mizansenin söz söyleme […]

Devamı

Devamlılık Kurgusu-Continuity Editing

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÖPRÜORCID: 0000-0002-3528-8820Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesimehmetkopru@erciyes.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 08.08.2023Doi: 10.5281/zenodo.8224228 Çekim, kameranın bir kez çalıştırılması sonucu elde edilen en küçük film birimidir ve dolayısıyla filmler bu birimlerin birleştirilmesiyle meydana gelir. Alışılmış tekniklerin kullanıldığı bir film ya da dizi sahnesi, farklı açılardan, farklı mesafelerden ve çoğunlukla farklı zamanlarda elde edilmiş çekimlerden oluşur. Oldukça parçalı olan […]

Devamı

Anlatı-Narrative

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÖPRÜORCID: 0000-0002-3528-8820Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesimehmetkopru@erciyes.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 08.08.2023Doi: 10.5281/zenodo.8224181 Bir tür iletişim kurma yolu olan ve bu nedenle de iletişim çabasının olduğu her ortamda karşılaşılabilen anlatı (narrative) kavramı araçlar üstü bir olgudur ve yazılı, sözlü ya da görsel her türlü hikâye aktarımını ifade edecek kadar geniş bir alanı kapsar. En kısa tanımıyla anlatı, […]

Devamı

Kişilerarası İletişim-Interpersonal Communication

Arş. Gör. Dr. Azra Kardelen NAZLIORCID: 0000-0003-0565-1278Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesiaknazli@mku.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 08.08.2023Doi: 10.5281/zenodo.8223891 Sosyal bir varlık olarak bireyi tanımlayan önemli özelliklerden biri, kurduğu etkileşimlerdir. Bireyin etkileşimlerine yönelik olarak tarih boyunca felsefeden sosyolojiye, psikolojiden antropolojiye birçok disiplin incelemeler gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda, insan etkileşimleri, interdisipliner bir çalışma alanı olarak geçerliliğini sürdürmektedir. Günümüzde ise, bireyin kurduğu sosyal etkileşimler […]

Devamı

Kültürel Kamu Diplomasisi-Cultural Public Diplomacy

Doç. Dr. Şakir GÜLERORCID: 0000-0002-7365-6639Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesisakirguler@outlook.comISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 03.08.2023Doi: 10.5281/zenodo.8211738 Kültürel kamu diplomasisini anlayabilmek için kültür ve diplomasi gibi çeşitli temel kavramlara yakından bakmak gerekmektedir. Bu bağlamda “kültürel kamu diplomasisi” kavramı kamu diplomasisi alanında kültürün önemine dikkat çeken bir çerçeve olarak düşünülebilir. Kültür; sadece insan varlığının üretebildiği ve büyük ölçüde insan varlıklarının yaşayışlarını düzenleyen […]

Devamı