Algı Yönetimi-Perception Management

Dr. Elifnur TERZİOĞLUORCID: 0000-0002-3467-1537Atatürk Üniversitesi, ATA Teknokentelifnur_88@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 30.01.2023Doi: 10.5281/zenodo.7584687 Algı, duyu organlarına etki eden çevresel faktörlerin dikkat çekip farkına varılması ve yorumlanması olarak tanımlanmaktadır (Garfield, 2002, s. 33). Bununla birlikte duyulardan gelen bilgi karmaşasının beyinde anlamlı hale gelmesi ve kişinin çevresindeki olayları, nesneleri ve ilişkileri duyu organları yoluyla anlamlandırarak belli bir davranışı ortaya koyma süreci […]

Devamı

Kamu Diplomasisi-Public Diplomacy

Dr. Elifnur TERZİOĞLUORCID: 0000-0002-3467-1537Atatürk Üniversitesi, ATA Teknokentelifnur_88@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 27.01.2023Doi: 10.5281/zenodo.7577153 Dış politika ve diplomasi alanında yaşanan değişimler 19. ve 20. yüzyılla birlikte farklı boyuta ulaşmıştır. Özellikle uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde önemli yere sahip diplomasi olgusu kapalı kapılar ardında yalnızca diplomatların ve bürokratların faaliyet alanı iken, değişen dünya dengeleriyle birlikte halklar ve kamuoyları ile ilişkilendirilmeye başlamıştır […]

Devamı

Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler-Digital Natives and Digital Immigrants

Dr. Elifnur TERZİOĞLUORCID: 0000-0002-3467-1537Atatürk Üniversitesi, ATA Teknokentelifnur_88@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 27.01.2023Doi: 10.5281/zenodo.7577153 Bilgi iletişim teknolojileri içerisinde yaşanan gelişmeler sadece yeni medya araçlarından biri olan internete erişimi kolaylaştırmamış aynı zamanda internet kullanıcılarına ulaşmayı da mümkün kılmıştır. Teknolojide yaşanan gelişmeler sonucunda yeni medya araçlarının kullanımının giderek yaygınlaşması, dijital ortamlara erişim kolaylığı ve erişilen kişi sayısının artışı dijital ortamın kendi […]

Devamı

Örgütsel Bağlılık-Organizational Commitment

Dr. Celil ÜNALORCID: 0000-0002-3764-303XSüleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Fakültesicelilunall@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 04.01.2023Doi: 10.5281/zenodo.7504450 Örgütsel bağlılık (organizational commitment), bir çalışanın içerisinde çalıştığı örgütün kendisi ve amaçları ile özdeşleşmesi ve o örgütte kalma istekliliği (Robbin & Judge, 2013, s. 15) olarak tarif edilmektedir. Bu isteklilik psikolojik bir süreçtir. Çünkü bağlılık, psikolojik boyutu olan bir durum olup, çalışanların bir örgütte […]

Devamı

Sosyal Medya Bağlamında Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO)- FoMO in the Social Media Context

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİKORCID: 0000-0002-3765-5284Trabzon Üniversitesi, Vakfıkebir MYOfatihcelik2842@gmail.com / fatihcelik@trabzon.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 19.12.2022Doi: 10.5281/zenodo.7458921 2000’li yılların başında ortaya çıkan ve gün geçtikçe hem kullanıcı hem de platform sayısı hızlı bir şekilde artan sosyal medya, bireylerin yanı sıra kurum ve kuruluşların da iletişim sürecini ciddi anlamda etkilemiştir. Güncel bir araştırma raporuna göre, 7,99 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık […]

Devamı

Tık Tuzağı-Click-Bait

Doç. Dr. Selahattin ÇAVUŞORCID:0000-0003-0774-9594Aksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesiselahattincavus@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 18.11.2022Doi: 10.5281/zenodo.7333902 Tık tuzağı, internette kullanıcıların dikkatini çekmeye ve bağlantıları tıklamaya teşvik eden, çoğunlukla şüpheli dil kullanımıyla oluşturulmuş, kullanıcı deneyimini bozan, aldatıcı ve sansasyonel içeriklere yönlendiren bağlantılardır (Zheng vd, 2018; Varshney ve Vishwakarma, 2021; Chen, Conroy ve Rubin, 2015). Literatürde tık(lama) yemi, çöp haber, kapan manşet ve tuzak […]

Devamı

Robot Gazetecilik-Robot Journalism

Doç. Dr. Selahattin ÇAVUŞORCID:0000-0003-0774-9594Aksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesiselahattincavus@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 18.11.2022Doi: 10.5281/zenodo.7333979 Otomatikleştirilmiş gazetecilik, algoritmik gazetecilik veya yapay zekâ gazeteciliği olarak da bilinen robot gazetecilik; algoritmalar aracılığıyla haber verilerinin toplandığı, işlendiği ve yayımlandığı bilgisayar ve yazılım temelli gazetecilik türüdür (Hamilton ve Turner, 2009; Montal ve Reich, 2017). Robot gazetecilikte haberler, yapay zekâ algoritmaları tarafından elde edilen verilerin […]

Devamı

Yavaş Gazetecilik-Slow Journalism

Doç. Dr. Selahattin ÇAVUŞORCID:0000-0003-0774-9594Aksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesiselahattincavus@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 18.11.2022Doi: 10.5281/zenodo.7307844 Yavaş hareketinden ilham alan yavaş gazetecilik, haberde hız yerine niteliği, araştırmayı ve görünenin ötesine ulaşmayı önceleyen alternatif gazetecilik türüdür. Akademisyen ve gazeteci Susan Greenberg (2007) tarafından literatüre kazandırılan yavaş gazetecilik terimi; makale, söyleşi, röportaj gibi yazı türlerinde göz ardı edilen veya haberde değinilmeyen ayrıntıların ortaya […]

Devamı

İşveren Markası-Employer Branding

Dr. Celil ÜNALORCID:0000-0002-3764-303XSüleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Fakültesicelilunall@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 09.11.2022Doi: 10.5281/zenodo.7307844 “İşveren markası”na yönelik kavramsallaştırma ilk kez 1990 yılında Simon Barrow tarafından “Turning Recruitment Advertising into a Competitive Weapon” adlı çalışmada ortaya konulmuştur (Gilani & Cunningham, 2017, s.  240). Bu çalışmada sadece kavram olarak kalan işveren markası, 1996 yılında Ambler ve Barrow (1996, s. 187) […]

Devamı

Tüketicileri Sürdürülebilir Tüketime Yönlendirmede SHIFT(Değişim) Modeli – The SHIFT Model: Leading Consumers to Sustainable Consumption

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bilgehan AYTAÇORCID:0000-0002-2351-0893Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesibilgehanaytac@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1   Yayın Tarihi: 22.09.2022Doi: 10.5281/zenodo.7301828 Serbest piyasa ekonomisinin yarattığı tüketim kültürü ve israf ekonomisine bağlı olarak artan üretim ve tüketim seviyeleri gezegen üzerinde yıkıcı etkiler yaratmaktadır. İşletmeler sanayi devriminden bu yana bu yıkıcı etkilerin çok önemli bir kısmının sorumlusu olarak görülmekte ve uzun zamandır bu sosyal sorunlarla mücadele […]

Devamı