Yumuşak Güç-Soft Power

Dr. Fatih BARİTCİORCID: 0000-0002-1283-821XAksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesifatihbaritci@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 26.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7866684 Uluslararası ilişkiler bağlamında güç kavramı, bir tarafın kendi isteklerini diğerlerine zorla yaptırabilme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır. Tarih boyunca kavimler, uluslar ve devletler taleplerini karşılamak için diğerleri karşısında güç kullanmışlardır. Özellikle 20. yüzyılda gerçekleşen iki dünya savaşı ile bu durum iyice görünür olmuştur. Diğer bir ifadeyle, güç kullanımı […]

Devamı