180 Derece Kuralı-180-Degree Rule

Dr. Öğr. Üyesi Cevahir Sinan ALTUNDAĞORCID: 0000-0002-5649-3268Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesicsaltundag@firat.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 06.03.2024Doi: 10.5281/zenodo.10783574 180 derece kuralı, sinemada kurgunun keşfiyle birlikte ortaya çıkmış bir zorunluluk olarak nitelendirilebilir. Edwin S. Porter’ın 1903 yılında yaptığı Bir Amerikan İtfaiyecisinin Yaşamı (Life of an American Fireman)  isimli filmde farklı çekimleri neden-sonuç ilişkileri içinde birbirine bağlayarak ilk örneklerini ortaya çıkardığı “film kurgusu”, […]

Devamı