Sosyal Medya Analitiği-Social Media Analytics

Dr. Aslı ÖZCANORCID: 0000-0003-2783-012Xaslozcn09@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 12.01.2024Doi: 10.5281/zenodo.10496440 Sosyal medya, teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklerle birlikte bireyler için yeni bir sosyalleşme alanı olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal medya, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği paylaşma, birlikte oluşturma, tartışma ve değiştirme için yüksek düzeyde etkileşimli platformlar veya bireyler ve topluluklar oluşturmak için mobil ve diğer web tabanlı teknolojilere bağlıdır (Sharda vd., 2014). […]

Devamı

Deepfake

Doç. Dr. Mustafa İŞLİYENORCID: 0000-0003-0086-6165Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesimustafaisliyen@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 02.11.2023Doi: 10.5281/zenodo.10067615 Deepfake, İngilizce “deep/derin” ve “fake/sahte” kelimelerinin birleşiminden oluşturulmuş bir kavramdır. Deep kelimesi ile yapay zeka teknolojilerinin derin öğrenme tekniğine göndermede bulunulmaktadır. Fake kelimesiyle de üretilen içeriğin sahteliğine vurgu yapılmaktadır. Bu anlamda üretilen görsel-işitsel içeriğin gerçek dışılığına işaret edilmektedir (Akyol, 2023, s. 29) Dolayısıyla kavram, gerçek […]

Devamı

Mezenformasyon (Yanlış Bilgi)-Misinformation

Doç. Dr. Fadime ŞİMŞEK İŞLİYENORCID: 0000-0003-0723-2261Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesifsimsekisleyen@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 02.11.2023Doi: 10.5281/zenodo.10067526 Dijital teknolojilerin son derece hızlı bir şekilde ilerlemesi ve yaygınlaşması bilginin tarihte eşi görülmemiş şekilde artmasına ve kısa süre içerisinde dünya genelinde milyonlarca kişi arasında yayılmasına olanak sağlamıştır. Matbaanın icadının ardından geçen yarım bin yılda, her dil ve nüsha hesaba katıldığında, yaklaşık yüz milyar […]

Devamı

Emoji

Doç. Dr. Fadime ŞİMŞEK İŞLİYENORCID: 0000-0003-0723-2261Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesifsimsekisleyen@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 02.11.2023Doi: 10.5281/zenodo.10067493 Emoji, elektronik iletişimde belirli bir fikir veya duyguyu ifade etmek amacıyla mesaja eklenen dijital görüntü anlamına gelmektedir (Emoji, 2023). İlgili alanyazına bakıldığında emojilerin ortaya çıkışına ilişkin farklı görüşler ile karşılaşılmaktadır. Bu görüşlerden ilki emojilerin 20. yüzyılın sonunda Japonya’da dijital iletişimi kolaylaştırmak için ortaya çıktığına […]

Devamı

Nomofobi-Nomophobia

Araş. Gör. Dr. Neslihan ÖZMELEK TAŞORCID: 0000-0002-6348-2495Pamukkale Üniversitesi, İletişim Fakültesinozmelek@pau.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 04.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.8408559 Nomofobi “No Mobile Phone Phobia” yani cep telefonsuz kalma korkusu kavramının kısaltması olarak Türkçede kullanılmaktadır. Cep telefonu bağımlılığına ilişkin yapılan ilk araştırma, İngiltere Postanesi tarafından 2008 yılında gerçekleştirilen bir ankettir. Birleşik Krallık’taki yaşayan kişilerin yüzde 53’e yakınının, mobil cihazlarıyla bağlantılarının kesilmesine ilişkin […]

Devamı

Sosyal Medya Reklamcılığı-Social Media Advertising

Öğr. Gör. Dr. Aytaç Burak DERELİORCID: 0000-0002-6449-7509Trabzon Üniversitesiaburakdereli@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 04.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.8406564 Reklamcılığın gelişimi ve yaygınlaşması iletişim kanallarının gelişimi ve yaygınlaşması ile birlikte hareket eden bir süreçtir. İnternet teknolojilerinin yükselişi işletmelerin, markaların, organizasyonların ve kişilerin pazarlama ve reklam yatırımlarını geleneksel medya araçlarından dijital platformlara yönlendirmelerine neden olmuştur. Bu gelişimlerin yanı sıra tüketici hedefli pazarlama yaklaşımları, kitle iletişimine […]

Devamı

Dijital Kanaat Önderi-Digital Opinion Leaders

Dr. Öğr. Üyesi Pelin SEÇKİNORCID: 0000-0002-2168-5147Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüpelinseckin@ktu.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 08.09.2023Doi: 10.5281/zenodo.8391868 Önder “Gücü, ünü ve toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yönetme yeteneğini gösteren kimse; öncel, lider, şef, alemdar” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2011, s. 1852). Toplumda belli […]

Devamı

Sosyal Medya Yorgunluğu-Social Media Fatigue

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİKORCID: 0000-0002-3765-5284Trabzon Üniversitesi, Vakfıkebir MYOfatihcelik2842@gmail.com / fatihcelik@trabzon.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 08.09.2023Doi: 10.5281/zenodo.8328711 Facebook, Twitter (X), Instagram, YouTube, LinkedIn, WeChat ve TikTok gibi sosyal medya platformları son yıllarda olağanüstü bir büyüme ile milyarlarca insanın günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Özellikle mobil cihazların yaygın kullanımı sayesinde sosyal medyaya erişimin kolaylaşmasının yanı sıra eğlence, sosyalleşme […]

Devamı

Etkileşimli Televizyon-Interactive Television

Dr. Ceyhun BAĞCIORCID:  0000-0001-5282-2653Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesiceyhunbagci@erciyes.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 07.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7806674 Dijital teknolojilerin ideolojik düzeyde önemli katma değer özelliklerinden biri olan etkileşim terimi farklılaşma ve özgürlük retoriği üretmesi bakımından televizyonu sihirli bir güçle desteklemektedir (Aarseth, 1997). Bu yönüyle etkileşim terimi 1990’lı yılların başından itibaren çok tartışılan ve üzerine farklı tanımlamalar yapılan bir kavram olmuştur (Schultz […]

Devamı

Hakikat Sonrası-Post-Truth

Doç. Dr. Zühal FİDAN BARİTCİORCID: 0000-0002-0957-1040Aksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesizuhalfidan@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 24.03.2023Doi: 10.5281/zenodo.7768315 Son yılların en popüler kavramlarından olan post-truth, içinde yaşadığımız çağın ruhu olarak adlandırılmaktadır. Kavramın Türkçe’deki en yaygın kullanımı ise “hakikat sonrası” şeklindedir. 1992 yılında Steve Tesich tarafından The Nation dergisine yazılan “The Watergate Syndrome: A Government of Lies (Tesich, 1992) adlı makalede ilk kez […]

Devamı