İletişim, sosyoloji, siyaset, ekonomi gibi disiplinlere görece daha yeni bir alan olmakla beraber toplumsal etkisi büyük önem arz etmektedir. Bilimsel bilginin kümülatif yapısı bilginin birikimini esas almaktadır. Ancak bilginin tasnifi ve derlenmesi de bir o kadar önemli hale gelmiştir. Nitekim internetin etkisiyle artan veri miktarı makine öğrenmesi, büyük veri gibi kavramların ortaya çıkmasını sağlamıştır. İletişim Ansiklopedisi de iletişim ve iletişimle ilgili alanlarda yer alan konu, kavram ve kişilerin akademik ilkelere uygun olarak açıklanmasını hedeflemektedir. Dolayısıyla iletişimle ilgili her madde İletişim Ansiklopedisi kapsamına dahil edilecektir.