İşveren Markası-Employer Branding

Dr. Celil ÜNALORCID:0000-0002-3764-303XSüleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Fakültesicelilunall@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 09.11.2022Doi: 10.5281/zenodo.7307844 “İşveren markası”na yönelik kavramsallaştırma ilk kez 1990 yılında Simon Barrow tarafından “Turning Recruitment Advertising into a Competitive Weapon” adlı çalışmada ortaya konulmuştur (Gilani & Cunningham, 2017, s.  240). Bu çalışmada sadece kavram olarak kalan işveren markası, 1996 yılında Ambler ve Barrow (1996, s. 187) […]

Devamı