Lovemark

Dr. Yıldız ERZİNCANLIORCID: 0000-0001-9111-190Xyildizerzincanli@atauni.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 07.06.2023Doi: 10.5281/zenodo.8014117 Son yıllardaki araştırmalara göre; müşteriler bir şeyi satın alırken rasyonel sebeplerden çok duygusal sebeplerden etkilenmektedir (Oliver, 2010). Müşterilerin markalarla olan duygusal bağları tüketici-marka ilişkisinin gelişimini etkilemektedir (Sreejesh ve Roy, 2015; Veloutsou, 2015).  Çünkü, müşterilerin bir markaya duygusal bağı, satın alma sonrası davranışlarını etkileyen en önemli faktördür (Cho & Fiore, […]

Devamı

Marka Estetiği-Brand Aesthetics

Dr. Öğr. Üyesi Ali Alper AKGÜNORCID: 0000-0002-5350-2915Pamukkale Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüaakgun@pau.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 11.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7829996 Marka estetiği; markanın anlamının ve markayı diğer markalardan ayıran dünya görüşünün (markanın mitleri, değerleri, sosyal ve profesyonel standart normlara uygun tutumları vb.) aktarılabilmesi amacıyla gerçekleştirilen duyusal biçimlendirmelerdir (Mazzalovo, 2010, s. 4). “Marka estetiği; işletmenin kendisine özgü duyusal uygulamaların, […]

Devamı

Marka Kişiliği-Brand Personality

Dr. Öğr. Üyesi Betül BULADİ ÇUBUKCUORCID: 0000-0003-1535-3071Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulubetul.cubukcu@atauni.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1    Yayın Tarihi: 19.03.2023Doi: 10.5281/zenodo.7749455 Marka kişiliği, marka kimliğinin bir unsurudur. Marka kişiliği, belirli bir markanın üreticilerinin pazarda ürüne yüklediği özelliklerdir, ancak tüketiciler markayı farklı algılayabilirler. Genel olarak, marka kişiliği insana özgü özelliklerin bir markayla ilişkilendirilmesi olarak tanımlanabilir (Aaker, 1997, s. 347). Marka kişiliği, tüketicilerin markaya […]

Devamı

Marka İmajı-Brand Image

Dr. Öğr. Üyesi Özer SİLSÜPÜRORCID: 0000-0002-2965-2235Trabzon Üniversitesi, İletişim Fakültesiozer.silsupur@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 04.03.2023Doi: 10.5281/zenodo.7699076 Marka imajı, tüketicilerin ürün ve hizmetlere dair algılarını (Sondoh Jr., Omar, Wahid, Ismail, & Harun, 2007, s. 86-87) ve markanın tüketicilerde bıraktığı izlenimi ifade etmektedir (Belen del Rio, Vazquez, & Iglesias, 2001, s. 411). Ürün ya da hizmetin somut faydalarının yanı sıra saygınlık, sosyal […]

Devamı

Çalışan Markası-Employee Branding

Dr. Celil ÜNALORCID: 0000-0002-3764-303XSüleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Fakültesicelilunall@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 15.12.2022Doi: 10.5281/zenodo.7440841 Marka, bir tür artefact (yapay olarak var edilen) olarak ortaya çıkmaktadır. Artefact olması hasebiyle marka, var olmayan bir şeyin zihinsel olarak sosyal süreçler içerisinde üretilmesini tarif etmektedir. Fakat bu zihinsel çıktı zaman içerisinde fiziksel bir bütünlüğe iliştirilmekte ve ilişkilendirildiği şeye yönelik görünen ve görünmeyen […]

Devamı

İşveren Markası-Employer Branding

Dr. Celil ÜNALORCID:0000-0002-3764-303XSüleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Fakültesicelilunall@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 09.11.2022Doi: 10.5281/zenodo.7307844 “İşveren markası”na yönelik kavramsallaştırma ilk kez 1990 yılında Simon Barrow tarafından “Turning Recruitment Advertising into a Competitive Weapon” adlı çalışmada ortaya konulmuştur (Gilani & Cunningham, 2017, s.  240). Bu çalışmada sadece kavram olarak kalan işveren markası, 1996 yılında Ambler ve Barrow (1996, s. 187) […]

Devamı