Omniptikon-Omnipticon

Dr. Selver MERTOĞLUORCID: 0000-0002-1189-675Xselveryazar3660@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 26.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7867832 Eski çağlardan günümüze kadar uzanan gözetim olgusu varlığını sürekli olarak hissettirmiştir. Tarih boyunca gözetim panoptikon, sinoptikon, omniptikon ve süperpanoptikon gibi birçok farklı kavramlarla açıklanmıştır Gözetim denildiğinde ilk olarak Bentham ve Foucault ile birlikte anılan Panoptikon metaforu akla gelmektedir. Samuel Bentham ile kardeşi Jeremy Bentham’ın tasarladığı Panoptikon 1785 yılında oluşturulmuştur. […]

Devamı

Sinoptikon-Synopticon

Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZDEMİRORCID: 0000-0001-9169-3807Yozgat Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesimarv-ozdemir@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 07.01.2023Doi: 10.5281/zenodo.7513015 Sinoptikon, en yalın ifadeyle, çoğunluğun azınlığı izlemesi olarak tanımlanmaktadır. İlk kez Thomas Mathiesen tarafından ortaya atılan kavram, Foucault’nun panoptikon ve gözetim anlayışının tersinden ele alınması gerektiğini ortaya koyar. Panoptikon, azınlığın çoğunluğu izlediği ve gözetlediği bir durum iken sinoptikon, çoğunluğun azınlığı izlemesi ve […]

Devamı