Bilgi Obezitesi-İnfobezite

Doktorant Tuğba BAMYACIOĞLUORCID: 0000-0002-0366-6604Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütugbabamyacioglu@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 15.05.2024Doi: 10.5281/zenodo.11198099 Bilginin nicelik ve kalitesi ile ilgili sorunları ifade eden bilgi patolojileri arasında öne çıkan kavramlardan olan infobezite (Bawden & Robinson, 2009) modern dünyanın günlük yaşamında gittikçe artan, bu yüzden de tanımanın ve belli önlemler geliştirmenin önemli olduğu düşünülen bir olgudur. İnfobezite, yüksek düzeyde bilgi miktarının, […]

Devamı

Sokrates’de Doğurtucu/Aracılı İletişim Kuramı-Theory of Generative/Mediated Communication in Socrates

Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet Şirin ÇAĞMARORCID: 0000-0001-9962-5278Şırnak Üniversitesi, Mantık Anabilim Dalımcagmar@yahoo.comISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 07.05.2024Doi: 10.5281/zenodo.11126735 İletişim Sokrates’te diğer birçok düşünürden farklı olarak ayrı bir temele sahiptir. Onun böylesi ayrı bir temelde olmasını sağlayan şey iletişime felsefi bir esasa dayanan epistemik kaygılar yüklemesidir. Milattan önce dönemin Iyonya’sında yaşamış olan Sokrates, iletişimin arka planı açısından kendisinden önce ve sonra […]

Devamı

Bilgi-Knowledge

Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet Şirin ÇAĞMARORCID: 0000-0001-9962-5278Şırnak Üniversitesi, Mantık Anabilim Dalımcagmar@yahoo.comISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 07.05.2024Doi: 10.5281/zenodo.11126657 Giriş Bilgi genel anlamıyla hayatımızın önemli bir parçasıdır. Bireyler olarak kendimiz dışındaki kişilerle belli ilişkiler kurarız. Bu ilişkiler bizlerin kendimiz gibi diğer bireylerle bir iletişimin temellerini atmasını sağlayan önemli bir öge olmaktadır. Kurmuş olduğumuz bu ilişkiler sırasında temelde bir bilgi aktarımında bulunuruz. […]

Devamı

Dil-Language

Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet Şirin ÇAĞMARORCID: 0000-0001-9962-5278Şırnak Üniversitesi, Mantık Anabilim Dalımcagmar@yahoo.comISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 07.05.2024Doi: 10.5281/zenodo.11125919 1)Dil a) Dil Nedir? Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan temel araçtır. Bireyin bir bilgiyi, tecrübeyi veya bir duyguyu muhatabı olduğu diğer bir bireye aktarması dil sayesinde mümkün olabilmektedir. Bu aktarma çoğu zaman karşılıklıdır. Ortak bir fayda esasına dayalı olup herkesin sahip olduğu […]

Devamı

Bağışıklama İletişimi-Immunization Communication

Öğr. Gör. Dursun YILMAZORCID: 0000-0001-6161-3482Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesidursun.yilmaz@gop.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 11.03.2024Doi: 10.5281/zenodo.10804269 Bağışıklama iletişimi, halk sağlığı ile ilgili olarak aşı ve bağışıklama konularında etkili ve bilinçli iletişimi hedefleyen bir iletişim stratejisidir. Bu kapsamda, sağlık profesyonelleri, kampanya organizatörleri, hükümet yetkilileri ve diğer ilgili paydaşlar, topluluklara aşı ve bağışıklama hakkında bilgi verirken, farkındalık yaratmayı, olumlu tutumları teşvik etmeyi ve toplumun […]

Devamı

Koruyucu Sağlık İletişimi-Preventive Health Communication

Öğr. Gör. Dursun YILMAZORCID: 0000-0001-6161-3482Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesidursun.yilmaz@gop.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 11.03.2024Doi: 10.5281/zenodo.10804211 Koruyucu sağlık iletişimi, bireylere sağlıklarını korumak, hastalıkları önlemek ve sağlıklı davranışları teşvik etmek amacıyla iletişim stratejileri kullanmayı ifade eder. Bu tür iletişim, hastalıklardan kaçınma, düzenli taramaları yapma, sağlıklı yaşam tarzlarını benimseme ve aşı gibi koruyucu önlemleri teşvik eder. Koruyucu sağlık iletişimi, bireylere sağlık konularında bilgi verirken […]

Devamı

Sağlık İletişimi-Health Communication

Öğr. Gör. Dursun YILMAZORCID: 0000-0001-6161-3482Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesidursun.yilmaz@gop.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 11.03.2024Doi: 10.5281/zenodo.10804028 Sağlık İletişimi, bireylerin, toplumların ve sağlık profesyonellerinin sağlıkla ilgili bilgi alışverişini ve etkileşimini inceleyen bir disiplindir. Bu alan, hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve sağlıklı yaşam tarzlarının teşviki gibi konuları kapsar. Sağlık iletişimi, bilimsel, kültürel ve etik boyutları bir araya getirerek, sağlıkla ilgili iletişim süreçlerini anlamayı ve iyileştirmeyi […]

Devamı

180 Derece Kuralı-180-Degree Rule

Dr. Öğr. Üyesi Cevahir Sinan ALTUNDAĞORCID: 0000-0002-5649-3268Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesicsaltundag@firat.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 06.03.2024Doi: 10.5281/zenodo.10783574 180 derece kuralı, sinemada kurgunun keşfiyle birlikte ortaya çıkmış bir zorunluluk olarak nitelendirilebilir. Edwin S. Porter’ın 1903 yılında yaptığı Bir Amerikan İtfaiyecisinin Yaşamı (Life of an American Fireman)  isimli filmde farklı çekimleri neden-sonuç ilişkileri içinde birbirine bağlayarak ilk örneklerini ortaya çıkardığı “film kurgusu”, […]

Devamı

Deneyimsel Pazarlama-Experiential Marketing

Doç. Dr. Serpil KIR ELİTAŞORCID: 0000-0002-6653-6102Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesiserpilkiir@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 05.03.2024Doi: 10.5281/zenodo.10783510 Deneyimsel pazarlama, ürünün faydalarından ziyade tüketicinin deneyimlerinden yararlanmayı esas alan bir anlayıştır. 20. yüzyılda bireyler, üretimden daha çok tüketime yönelmiş, kurgulanan yaşamlar içerisinde tüketime ilişkin alternatif hazlar ve arzular öneren tüketim imgelerini yaşamlarının içerisine almışlardır. Bireyler için görünüş ve imaj, açlıktan ve […]

Devamı

Sosyal Medya Analitiği-Social Media Analytics

Dr. Aslı ÖZCANORCID: 0000-0003-2783-012Xaslozcn09@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 12.01.2024Doi: 10.5281/zenodo.10496440 Sosyal medya, teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklerle birlikte bireyler için yeni bir sosyalleşme alanı olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal medya, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği paylaşma, birlikte oluşturma, tartışma ve değiştirme için yüksek düzeyde etkileşimli platformlar veya bireyler ve topluluklar oluşturmak için mobil ve diğer web tabanlı teknolojilere bağlıdır (Sharda vd., 2014). […]

Devamı