Sosyal Medya Analitiği-Social Media Analytics

Dr. Aslı ÖZCANORCID: 0000-0003-2783-012Xaslozcn09@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 12.01.2024Doi: 10.5281/zenodo.10496440 Sosyal medya, teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklerle birlikte bireyler için yeni bir sosyalleşme alanı olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal medya, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği paylaşma, birlikte oluşturma, tartışma ve değiştirme için yüksek düzeyde etkileşimli platformlar veya bireyler ve topluluklar oluşturmak için mobil ve diğer web tabanlı teknolojilere bağlıdır (Sharda vd., 2014). […]

Devamı

Ekonomik Büyüme-Economic Growth

Dr. Aslı ÖZCANORCID: 0000-0003-2783-012Xaslozcn09@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 12.01.2024Doi: 10.5281/zenodo.10496167 Ekonomik büyüme, gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmemiş düzeyde olan tüm ülkeler için büyük önem arz etmektedir. Ancak gelişmiş ülkeler ekonomik büyüme, diğer bir ifadeyle reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ’nın yıllar itibariyle değişimine özellikle önem verirken, gelişmekte olan ülkeler ise ekonomik büyümeden ziyade, ekonomik kalkınma kavramına önem vermektedir. […]

Devamı

Dijital İnsan Kaynakları-Digital Human Resources

Dr. Aslı ÖZCANORCID: 0000-0003-2783-012Xaslozcn09@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 12.01.2024Doi: 10.5281/zenodo.10495853 İçinde bulunduğumuz dijital çağda sosyal platformlar aracılığıyla işveren-marka değeri oluşturmak organizasyonların rakiplerinden ayırt edilmelerini sağlayacaktır. Bir organizasyonu mevcut ya da potansiyel bir çalışanın zihninde çekici kılmak için yapılan faaliyetler güçlü bir işveren markası oluşturacak ve hedef kitlelerin zihninde olumlu imaj yaratıp kurumun itibarını arttıracaktır. Dijitalleşen çağda İK 2.0 devrimini […]

Devamı

Kişiselleştirilmiş Reklam-Personalized Advertising

Öğr. Gör. Dr. Aytaç Burak DERELİORCID: 0000-0002-6449-7509Trabzon Üniversitesiaburakdereli@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 01.12.2023Doi: 10.5281/zenodo.10247025 Reklamcılık sektörü reklamverenler için tarih boyunca en etkili ve başarılı sonuçları elde edebilmek amacıyla sürekli bir dönüşüm içerisinde olmuştur. Her yeni mecranın keşfi reklamın bu dönüşüm sürecini hızlandırmıştır. Reklamın dönüşümünde dijital medya kanalları onun veriye olan ihtiyacını arttırmış hatta veri merkezli bir yapıya bürünmesine neden […]

Devamı

Medya Okuryazarlığı-Media Literacy

Doç. Dr. Veysel ÇAKMAKORCID: 0000-0001-5785-7636Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesiveyselcakmak@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 09.11.2023Doi: 10.5281/zenodo.10092868 Medya hem şekil hem de içeriğin kapsadığı mesajlardan oluşmaktadır. Mesajlar ise iletişim teknolojileri vasıtasıyla insanlara iletilmektedir. Gazete, kitap, dergi, broşür, radyo ve televizyon gibi geleneksel iletişim araçlarının yanı sıra son yıllarda, bilgisayar, internet, videolar, fotoğraf ve sosyal medya araçlarıyla birlikte farklılık ve çeşitlilik artmıştır. Çok […]

Devamı

Kitle İletişimi-Mass Communication

Doç. Dr. Veysel ÇAKMAKORCID: 0000-0001-5785-7636Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesiveyselcakmak@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 09.11.2023Doi: 10.5281/zenodo.10092610 Kitle iletişim araçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte bireyler ve kurumlar iletişim alanında kitle iletişim tekniklerini kullanmaya başlamışlardır.  Zamanla gazete, kitap, radyo, televizyon, internet gibi kitle iletişim araçlarının insanlar üzerinde çok fazla etkili olduğu bilinmektedir. İnsanlar da kendi ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda kitle iletişim araçlarından faydalanmışlardır. Bu […]

Devamı

Dijital Oyun-Digital Game

Doç. Dr. Veysel ÇAKMAKORCID: 0000-0001-5785-7636Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesiveyselcakmak@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 09.11.2023Doi: 10.5281/zenodo.10092426 Oyun geçmişte boş zamanı değerlendirmek için oynanırken, günümüzde eğlenme, para kazanma, iletişim kurma, eğitim alma, eğitim verme, gerçek hayattan kaçış gibi farklı amaçlar için oynanmaktadır. Birden fazla kişinin bir araya gelerek belirli kurallar çerçevesinde aktivite yapması oyunun kısa tanımı olabilir. Fakat oyun ile ilgili çok […]

Devamı

Deepfake

Doç. Dr. Mustafa İŞLİYENORCID: 0000-0003-0086-6165Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesimustafaisliyen@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 02.11.2023Doi: 10.5281/zenodo.10067615 Deepfake, İngilizce “deep/derin” ve “fake/sahte” kelimelerinin birleşiminden oluşturulmuş bir kavramdır. Deep kelimesi ile yapay zeka teknolojilerinin derin öğrenme tekniğine göndermede bulunulmaktadır. Fake kelimesiyle de üretilen içeriğin sahteliğine vurgu yapılmaktadır. Bu anlamda üretilen görsel-işitsel içeriğin gerçek dışılığına işaret edilmektedir (Akyol, 2023, s. 29) Dolayısıyla kavram, gerçek […]

Devamı

Parodi Haber-Parody News

Doç. Dr. Fadime ŞİMŞEK İŞLİYENORCID: 0000-0003-0723-2261Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesifsimsekisleyen@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 02.11.2023Doi: 10.5281/zenodo.10067590 Parodi, ciddi bir eserin konu ya da yöntemlerinin gülünç olacak şekilde değiştirilmesiyle ortaya konan, hiciv yanı ağır basan taklit bir yapıttır (Göksel, 2006, s. 135). Parodi sözcüğü TDK tarafından “ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününü alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka bir […]

Devamı

Mezenformasyon (Yanlış Bilgi)-Misinformation

Doç. Dr. Fadime ŞİMŞEK İŞLİYENORCID: 0000-0003-0723-2261Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesifsimsekisleyen@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 02.11.2023Doi: 10.5281/zenodo.10067526 Dijital teknolojilerin son derece hızlı bir şekilde ilerlemesi ve yaygınlaşması bilginin tarihte eşi görülmemiş şekilde artmasına ve kısa süre içerisinde dünya genelinde milyonlarca kişi arasında yayılmasına olanak sağlamıştır. Matbaanın icadının ardından geçen yarım bin yılda, her dil ve nüsha hesaba katıldığında, yaklaşık yüz milyar […]

Devamı