Tüketicileri Sürdürülebilir Tüketime Yönlendirmede SHIFT(Değişim) Modeli – The SHIFT Model: Leading Consumers to Sustainable Consumption

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bilgehan AYTAÇORCID:0000-0002-2351-0893Aksaray Üniversitesi İ İletişim Fakültesibilgehanaytac@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 22.09.2022 Serbest piyasa ekonomisinin yarattığı tüketim kültürü ve israf ekonomisine bağlı olarak artan üretim ve tüketim seviyeleri gezegen üzerinde yıkıcı etkiler yaratmaktadır. İşletmeler sanayi devriminden bu yana bu yıkıcı etkilerin çok önemli bir kısmının sorumlusu olarak görülmekte ve uzun zamandır bu sosyal […]

Devamı

Bütünleşik Pazarlama İletişimi – Integrated Marketing Communication

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bilgehan AYTAÇORCID:0000-0002-2351-0893Aksaray Üniversitesi İ İletişim Fakültesibilgehanaytac@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 21.09.2022 Bütünleşik pazarlama iletişimi (BPİ) kavramı 20.yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış ve çıktığı günden bu güne önemi artarak devam etmiştir (Schultz ve Kitchen, 1997). Kavram özünde en yalın haliyle pazarlama çabalarıyla yaratılan mesajların bütünleşmesini veya pazarlama iletişimi araçlarıyla (tutundurma karması elemanları) tüketicilere ulaştırılan […]

Devamı

Sponsorluk – Sponsorship

Dr. Muhammed Bilgehan AYTAÇORCID:0000-0002-2351-0893Aksaray Üniversitesi İİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesibilgehanaytac@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 12.06.2022 SPONSORLUK Serbest piyasa ekonomisinin ve küreselleşmenin getirdiği sert rekabet koşulları işletmelerde benimsenen pazarlama anlayışının tüketici temelli olarak evirilmesine yol açmıştır. Klasik pazarlama öğretisinin en çok vurgulanan kavramı olan pazarlama karması 4P’nin (product, rice, place, promotion) (McCarthy, 1964) 4C olarak yenilenmesi önerilmiştir […]

Devamı

Yapay Zeka Reklamcılığı – AI Advertising

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Safa ÇamORCID:0000-0001-6046-4585Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesimsafacam@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1    Yayın Tarihi: 24.03.2022 İnternet teknolojilerinin hayatın içinde yer edinmeye başladığı ilk zamanlardan bu yana, tüm pazarlama ve marka iletişimi süreçleri büyük bir dönüşümü deneyimlemiştir. Bu süreçte, dijital reklamcılığın ilk aşaması olan etkileşimli reklamcılık, kullanıcı deneyimi açısından büyük bir çığır açmıştır. Programatik reklamcılıkla birlikte yazılım tabanlı […]

Devamı

Reklamdan Kaçınma / Advertisement Avoidance

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Safa ÇamORCID:0000-0001-6046-4585Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesimsafacam@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1   Yayın Tarihi: 18.03.2022 Dijital çağda ortalama bir tüketicinin, reklam mesajlarıyla karşılaşma olasılığı günlük olarak on binlerle ifade edilmektedir. Reklam maruziyetinin bu denli artış göstermesi tüketicilerin reklamı değerlendirme biçimlerini de olumsuz etkilemiştir. Reklamlar, marka ve ürün farkındalığı yaratarak ya da sosyal, duygusal ve işlevsel ürün faydalarının […]

Devamı

EORM – Direncin Üstesinden Gelen Eğlence Modeli (Entertainment Overcoming Resistance Model)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Safa ÇamORCID:0000-0001-6046-4585Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesimsafacam@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 16.03.2022 Eğlenceli-eğitim yaklaşımı, kritik öneme sahip davranışların tutundurulmasına yoğunlaşan bir mesaj tasarımına odaklanır. Farkındalığın oluşturulması, bilgi arama motivasyonunun artırılması, tutum ve davranışların arzulanan yönde geliştirilmesi amacıyla medya mesajları kapsamında sıklıkla kullanılagelen bir stratejidir. Enformasyonel nitelikteki didaktik iletişim yaklaşımlarıyla kıyaslandığında, eğlence eğitimi, ikna direncinin […]

Devamı