Kişiselleştirilmiş Reklam-Personalized Advertising

Öğr. Gör. Dr. Aytaç Burak DERELİORCID: 0000-0002-6449-7509Trabzon Üniversitesiaburakdereli@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 01.12.2023Doi: 10.5281/zenodo.10247025 Reklamcılık sektörü reklamverenler için tarih boyunca en etkili ve başarılı sonuçları elde edebilmek amacıyla sürekli bir dönüşüm içerisinde olmuştur. Her yeni mecranın keşfi reklamın bu dönüşüm sürecini hızlandırmıştır. Reklamın dönüşümünde dijital medya kanalları onun veriye olan ihtiyacını arttırmış hatta veri merkezli bir yapıya bürünmesine neden […]

Devamı

Medya Okuryazarlığı-Media Literacy

Doç. Dr. Veysel ÇAKMAKORCID: 0000-0001-5785-7636Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesiveyselcakmak@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 09.11.2023Doi: 10.5281/zenodo.10092868 Medya hem şekil hem de içeriğin kapsadığı mesajlardan oluşmaktadır. Mesajlar ise iletişim teknolojileri vasıtasıyla insanlara iletilmektedir. Gazete, kitap, dergi, broşür, radyo ve televizyon gibi geleneksel iletişim araçlarının yanı sıra son yıllarda, bilgisayar, internet, videolar, fotoğraf ve sosyal medya araçlarıyla birlikte farklılık ve çeşitlilik artmıştır. Çok […]

Devamı

Kitle İletişimi-Mass Communication

Doç. Dr. Veysel ÇAKMAKORCID: 0000-0001-5785-7636Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesiveyselcakmak@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 09.11.2023Doi: 10.5281/zenodo.10092610 Kitle iletişim araçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte bireyler ve kurumlar iletişim alanında kitle iletişim tekniklerini kullanmaya başlamışlardır.  Zamanla gazete, kitap, radyo, televizyon, internet gibi kitle iletişim araçlarının insanlar üzerinde çok fazla etkili olduğu bilinmektedir. İnsanlar da kendi ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda kitle iletişim araçlarından faydalanmışlardır. Bu […]

Devamı

Dijital Oyun-Digital Game

Doç. Dr. Veysel ÇAKMAKORCID: 0000-0001-5785-7636Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesiveyselcakmak@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 09.11.2023Doi: 10.5281/zenodo.10092426 Oyun geçmişte boş zamanı değerlendirmek için oynanırken, günümüzde eğlenme, para kazanma, iletişim kurma, eğitim alma, eğitim verme, gerçek hayattan kaçış gibi farklı amaçlar için oynanmaktadır. Birden fazla kişinin bir araya gelerek belirli kurallar çerçevesinde aktivite yapması oyunun kısa tanımı olabilir. Fakat oyun ile ilgili çok […]

Devamı

Deepfake

Doç. Dr. Mustafa İŞLİYENORCID: 0000-0003-0086-6165Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesimustafaisliyen@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 02.11.2023Doi: 10.5281/zenodo.10067615 Deepfake, İngilizce “deep/derin” ve “fake/sahte” kelimelerinin birleşiminden oluşturulmuş bir kavramdır. Deep kelimesi ile yapay zeka teknolojilerinin derin öğrenme tekniğine göndermede bulunulmaktadır. Fake kelimesiyle de üretilen içeriğin sahteliğine vurgu yapılmaktadır. Bu anlamda üretilen görsel-işitsel içeriğin gerçek dışılığına işaret edilmektedir (Akyol, 2023, s. 29) Dolayısıyla kavram, gerçek […]

Devamı

Parodi Haber-Parody News

Doç. Dr. Fadime ŞİMŞEK İŞLİYENORCID: 0000-0003-0723-2261Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesifsimsekisleyen@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 02.11.2023Doi: 10.5281/zenodo.10067590 Parodi, ciddi bir eserin konu ya da yöntemlerinin gülünç olacak şekilde değiştirilmesiyle ortaya konan, hiciv yanı ağır basan taklit bir yapıttır (Göksel, 2006, s. 135). Parodi sözcüğü TDK tarafından “ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününü alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka bir […]

Devamı

Mezenformasyon (Yanlış Bilgi)-Misinformation

Doç. Dr. Fadime ŞİMŞEK İŞLİYENORCID: 0000-0003-0723-2261Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesifsimsekisleyen@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 02.11.2023Doi: 10.5281/zenodo.10067526 Dijital teknolojilerin son derece hızlı bir şekilde ilerlemesi ve yaygınlaşması bilginin tarihte eşi görülmemiş şekilde artmasına ve kısa süre içerisinde dünya genelinde milyonlarca kişi arasında yayılmasına olanak sağlamıştır. Matbaanın icadının ardından geçen yarım bin yılda, her dil ve nüsha hesaba katıldığında, yaklaşık yüz milyar […]

Devamı

Emoji

Doç. Dr. Fadime ŞİMŞEK İŞLİYENORCID: 0000-0003-0723-2261Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesifsimsekisleyen@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 02.11.2023Doi: 10.5281/zenodo.10067493 Emoji, elektronik iletişimde belirli bir fikir veya duyguyu ifade etmek amacıyla mesaja eklenen dijital görüntü anlamına gelmektedir (Emoji, 2023). İlgili alanyazına bakıldığında emojilerin ortaya çıkışına ilişkin farklı görüşler ile karşılaşılmaktadır. Bu görüşlerden ilki emojilerin 20. yüzyılın sonunda Japonya’da dijital iletişimi kolaylaştırmak için ortaya çıktığına […]

Devamı

Louis Althusser

Dr. Mehmet BURÇORCID: 0000-0002-1667-681Xburcmehmet@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 04.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.10053481 Louis Althusser, 16 Ekim 1918 tarihinde Cezayir’in Birmandries kentinde doğmuş Fransız felsefeci ve düşünürdür. Yükseköğrenimini Paris’te Ecole Normale Superieure’de yapmıştır. Katolik öğrenci ve gençlik örgütlenmelerinde faal olarak görev almış, İkinci Dünya Savaşı’nda ise Fransız Direniş Hareketi’nin içerisinde bulunmuştur. 1943 yılında Fransız Komünist Partisi (FKP) üyeliğine katılmış ve savaş esnasında […]

Devamı

İmaj Restorasyonu-Image Restoration

Dr. Öğr. Üyesi. Mustafa Cankut KURTORCID: 0000-0002-5542-9934Gümüşhane Üniversitesicankutkurt@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 29.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.10051812 William Benoit tarafından geliştirilen imaj restorasyon teorisi, kriz zamanlarında zarar gören itibarın tekrardan eski durumuna getirilmesi için kullanılabilecek stratejiler bütünüdür. Hem kişiler hem de kurumlar için geçerli durumlarda kullanılabilen imaj restorasyonu kriz durumlarını anlamaya ve en az zararla atlatmaya yönelik bir yaklaşım olarak uygulanabilir. Halkla […]

Devamı