Algı Yönetimi-Perception Management

Dr. Elifnur TERZİOĞLUORCID: 0000-0002-3467-1537Atatürk Üniversitesi, ATA Teknokentelifnur_88@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 30.01.2023Doi: 10.5281/zenodo.7584687 Algı, duyu organlarına etki eden çevresel faktörlerin dikkat çekip farkına varılması ve yorumlanması olarak tanımlanmaktadır (Garfield, 2002, s. 33). Bununla birlikte duyulardan gelen bilgi karmaşasının beyinde anlamlı hale gelmesi ve kişinin çevresindeki olayları, nesneleri ve ilişkileri duyu organları yoluyla anlamlandırarak belli bir davranışı ortaya koyma süreci […]

Devamı

Kamu Diplomasisi-Public Diplomacy

Dr. Elifnur TERZİOĞLUORCID: 0000-0002-3467-1537Atatürk Üniversitesi, ATA Teknokentelifnur_88@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 27.01.2023Doi: 10.5281/zenodo.7577153 Dış politika ve diplomasi alanında yaşanan değişimler 19. ve 20. yüzyılla birlikte farklı boyuta ulaşmıştır. Özellikle uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde önemli yere sahip diplomasi olgusu kapalı kapılar ardında yalnızca diplomatların ve bürokratların faaliyet alanı iken, değişen dünya dengeleriyle birlikte halklar ve kamuoyları ile ilişkilendirilmeye başlamıştır […]

Devamı

Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler-Digital Natives and Digital Immigrants

Dr. Elifnur TERZİOĞLUORCID: 0000-0002-3467-1537Atatürk Üniversitesi, ATA Teknokentelifnur_88@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 27.01.2023Doi: 10.5281/zenodo.7577153 Bilgi iletişim teknolojileri içerisinde yaşanan gelişmeler sadece yeni medya araçlarından biri olan internete erişimi kolaylaştırmamış aynı zamanda internet kullanıcılarına ulaşmayı da mümkün kılmıştır. Teknolojide yaşanan gelişmeler sonucunda yeni medya araçlarının kullanımının giderek yaygınlaşması, dijital ortamlara erişim kolaylığı ve erişilen kişi sayısının artışı dijital ortamın kendi […]

Devamı

Sinoptikon-Synopticon

Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZDEMİRORCID: 0000-0001-9169-3807Yozgat Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesimarv-ozdemir@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 07.01.2023Doi: 10.5281/zenodo.7513015 Sinoptikon, en yalın ifadeyle, çoğunluğun azınlığı izlemesi olarak tanımlanmaktadır. İlk kez Thomas Mathiesen tarafından ortaya atılan kavram, Foucault’nun panoptikon ve gözetim anlayışının tersinden ele alınması gerektiğini ortaya koyar. Panoptikon, azınlığın çoğunluğu izlediği ve gözetlediği bir durum iken sinoptikon, çoğunluğun azınlığı izlemesi ve […]

Devamı

Siyasal Sinizm-Political Cynicism

Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZDEMİRORCID: 0000-0001-9169-3807Yozgat Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesimarv-ozdemir@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 07.01.2023Doi: 10.5281/zenodo.7512999 Siyasal sinizm, siyasetin ve siyasetçilerin olumludan çok olumsuz olarak algılandığı bir durumu ifade etmektedir (Agger vd., 1991, s. 477). 1950’lerde ve 1960’ların başlarında, halk hükümete yüksek oranda güven duyarken, 80’lerden sonra hükümete olan güvenin geçmişe oranla azaldığı görülmektedir. Hükümete olan düşük güvene […]

Devamı

Politik Doğruculuk-Political Correctness

Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZDEMİRORCID: 0000-0001-9169-3807Yozgat Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesimarv-ozdemir@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 07.01.2023Doi: 10.5281/zenodo.7512989 Politik doğruculuk, farklı dili, dini, kültürü, ırkı, cinsiyeti, kimlikleri incitmemek ve ötekileştirmemek için dilin özenle kullanılması gerektiğine işaret eden bir kavramdır (Gürler, 2020, s. 142). Tarihsel olarak incelendiğinde politik doğruculuğun 1930 yılında Amerikan Komünist Partisi tüzüğünde yer aldığı görülmektedir. “Bir durum karşısında […]

Devamı

Örgütsel Bağlılık-Organizational Commitment

Dr. Celil ÜNALORCID: 0000-0002-3764-303XSüleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Fakültesicelilunall@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 04.01.2023Doi: 10.5281/zenodo.7504450 Örgütsel bağlılık (organizational commitment), bir çalışanın içerisinde çalıştığı örgütün kendisi ve amaçları ile özdeşleşmesi ve o örgütte kalma istekliliği (Robbin & Judge, 2013, s. 15) olarak tarif edilmektedir. Bu isteklilik psikolojik bir süreçtir. Çünkü bağlılık, psikolojik boyutu olan bir durum olup, çalışanların bir örgütte […]

Devamı

Sosyal Medya Bağlamında Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO)- FoMO in the Social Media Context

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİKORCID: 0000-0002-3765-5284Trabzon Üniversitesi, Vakfıkebir MYOfatihcelik2842@gmail.com / fatihcelik@trabzon.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 19.12.2022Doi: 10.5281/zenodo.7458921 2000’li yılların başında ortaya çıkan ve gün geçtikçe hem kullanıcı hem de platform sayısı hızlı bir şekilde artan sosyal medya, bireylerin yanı sıra kurum ve kuruluşların da iletişim sürecini ciddi anlamda etkilemiştir. Güncel bir araştırma raporuna göre, 7,99 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık […]

Devamı

Çalışan Markası-Employee Branding

Dr. Celil ÜNALORCID: 0000-0002-3764-303XSüleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Fakültesicelilunall@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 15.12.2022Doi: 10.5281/zenodo.7440841 Marka, bir tür artefact (yapay olarak var edilen) olarak ortaya çıkmaktadır. Artefact olması hasebiyle marka, var olmayan bir şeyin zihinsel olarak sosyal süreçler içerisinde üretilmesini tarif etmektedir. Fakat bu zihinsel çıktı zaman içerisinde fiziksel bir bütünlüğe iliştirilmekte ve ilişkilendirildiği şeye yönelik görünen ve görünmeyen […]

Devamı

Tık Tuzağı-Click-Bait

Doç. Dr. Selahattin ÇAVUŞORCID:0000-0003-0774-9594Aksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesiselahattincavus@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 18.11.2022Doi: 10.5281/zenodo.7333902 Tık tuzağı, internette kullanıcıların dikkatini çekmeye ve bağlantıları tıklamaya teşvik eden, çoğunlukla şüpheli dil kullanımıyla oluşturulmuş, kullanıcı deneyimini bozan, aldatıcı ve sansasyonel içeriklere yönlendiren bağlantılardır (Zheng vd, 2018; Varshney ve Vishwakarma, 2021; Chen, Conroy ve Rubin, 2015). Literatürde tık(lama) yemi, çöp haber, kapan manşet ve tuzak […]

Devamı